Få rådgivning om erstatning hvis du vil genoptage minkerhvervet

Erstatningsmulighed til minkavlere der ønsker at genoptage erhvervet

I den nye politiske aftale om erstatning til minkavlerne, som blev indgået d. 25. januar 2021, er der også mulighed for erstatning til minkavlere, der måtte ønske at genoptage erhvervet.

Hvis man som minkavler har et ønske om at blive i minkerhvervet, er der ifølge aftalen mulighed for, at man kan lægge sin produktion i dvale til og med 31. december 2021, til det igen er muligt og sundhedsfagligt forsvarligt at drive minkavl i Danmark.

Erstatning hvis man lægger produktionen i dvale

Avlere som lægger produktionen i dvale, vil modtage kompensation for deres faste omkostninger inkl. uundgåelige driftsomkostninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter i dvaleperioden, ligesom de vil modtage en driftstabserstatning for avlsdyr, såfremt denne ikke er ydet som del af erstatningen i forbindelse med aflivning.

Det fremgår af aftalen, at det er en forudsætning for at få kompensation, at der har været minkavl på ejedommen frem til udbruddet af COVID-19 ramte minkerhvervet, og at der har været de relevante miljøtilladelser mm. til de producerede mink.

Hvis det bliver nødvendigt at forlænge perioden med forbud mod hold af mink, vil partierne bag aftalen inden udgangen af 2021 drøfte muligheden for forlængelse af perioden. Dog kan dvaleordningen maksimalt forlænges med yderligere et år.

Minkavlerne kan vælge at træde helt ud af erhvervet og modtage erstatning efter modellen, der er beskrevet i vores artikel Ny politisk aftale om erstatning til minkavlerne, dog fraregnet allerede modtaget kompensation for faste omkostninger.

Proces for dvalemodel

Processen for dvalemodellen ses illustreret herunder.

Finansministeriets hjemmeside kan du finde en lang række yderligere oplysninger om aftalen, der forudsætter godkendelse i henhold til EU’s regler om statsstøtte.

Gode råd til dig som minkavler

Advokat Niels Rud Aamann har disse tre råd til dig som minkavler:

  • Sørg for at samle al dokumentation vedrørende dit avlsarbejde
  • Gennemgå dine erstatningsudbetalinger og gør indsigelse, hvis du mener, der er fejl og spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om
  • Få evt. aftaler med myndighederne på skrift

Hvis du har spørgsmål til det juridiske i forhold til den aktuelle situation, er du velkommen til at tage kontakt til os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.