Få juridisk rådgivning om landbrug

Investorer i landbruget: Det skal du være opmærksom på

Ifølge Landbrugets videnscenter Seges går udviklingen i retning af, at færre landmænd selv ejer deres gård. I denne artikel vil advokat Niels Rud Aamann give sit bud på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at indgå en aftale med investorer.

Ifølge Seges var 91,3 % af alle landbrug personligt ejet i 2013. Et tal der i 2019 var faldet til 87,9 %. I de tilfælde hvor landbruget ikke er personligt ejet, er der tale om interessentselskaber eller andre former for selskaber.

Seges oplyser, at cirka 350 landbrug i dag drives med en eller flere investorer i baggrunden, og her ser man en tendens til, at der drives flere investeringslandbrug i selskabsform, hvilket giver god mening, når målet er, at investor en dag skal købes helt eller delvist ud af landmanden.

Investorer og landmænd med en drøm om at blive selvstændige kan være et godt match

For investorerne kan landbrug være et attraktivt alternativ til andre investeringsformer, særligt i det aktuelle marked. Samtidig kan det være svært for unge landmænd at få drømmen om eget landbrug til at gå i opfyldelse, fordi det stiller store krav til kapital, bl.a. qua landbrugenes vokseværk. Derfor kan de to parter udgøre et perfekt match.

– Det er en rigtig god mulighed for landmændene, at flere investorer har vendt blikket mod landbruget, men det er vigtigt at sikre, at aftalen, der indgås, er god for begge parter, siger advokat Niels Rud Aamann.

Han peger på 3 parametre, det især er vigtigt at få afklaret:

  1. Overtagelsesprisen og tidshorisonten 
    Hvilken pris kan landmanden overtage landbruget til og inden for hvilken tidshorisont? Og hvordan gøres landmanden klar til at gennemføre overtagelsen – skal det for eksempel ske med en holdingkonstruktion, hvor han i årene op til har sparet op fra eksisterende ejerskab eller hvilken model skal anvendes ?
  2. Mål for driften 
    Hvilke mål er der for driften/Hvad skal landmanden opnå og hvor ofte skal der ske afrapportering til investor?
  3. Råderummet i forhold til den daglige drift 
    Hvilke investeringer/udgifter må landmanden påtage sig uden forudgående accept fra investor, og hvornår skal investor med ind over beslutningerne?  

– En god aftale skal som minimum sikre, at begge parter kender deres roller til bunds og sætte rammerne for graden af løbende dialog og råderum. Samtidig skal den indeholde overtagelsesprisen og en tidsplan for overtagelsen, forklarer advokat Niels Rud Aamann.  

Har du brug for rådgivning i forbindelse med investering i landbrug

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har behov for rådgivning i forbindelse med indgåelse af en aftale med investor, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater for en drøftelse.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.