Lovændring i konkursloven afskærer konefinten

Lovændring i konkursloven afskærer konefinten

Fra d. 1. januar 2018 bliver konkurslovens § 64 ændret. Hensigten med regelændringen er bl.a. at sikre en bedre beskyttelse af skyldnerens kreditorer ved at give kurator videre adgang til at omstøde gaver til nærtstående.

Pant i betalingsrettigheder skal tinglyses

Pant i betalingsrettigheder skal tinglyses

Vestre Landsret har den 7. juli 2017 afsagt kendelse i en sag om pant i EU-betalingsrettigheder. Det fremgår heraf, at pant i EU-betalingsrettigheder skal sikres ved tinglysning.