Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Lovændring i konkursloven afskærer konefinten

Lovændring i konkursloven afskærer konefinten

Fra d. 1. januar 2018 bliver konkurslovens § 64 ændret. Hensigten med regelændringen er bl.a. at sikre en bedre beskyttelse af skyldnerens kreditorer ved at give kurator videre adgang til at omstøde gaver til nærtstående.

Pant i betalingsrettigheder skal tinglyses

Pant i betalingsrettigheder skal tinglyses

Vestre Landsret har den 7. juli 2017 afsagt kendelse i en sag om pant i EU-betalingsrettigheder. Det fremgår heraf, at pant i EU-betalingsrettigheder skal sikres ved tinglysning.