Er du konkursramt og har dine kunder betalt for endnu ikke leverede varer?

Er du konkursramt og har dine kunder betalt for endnu ikke leverede varer?

Ved nogle varer er det normalt, at kunder betaler op til flere måneder, før varen leveres. Men hvordan står kunderne stillet, hvis virksomheden ender med at gå konkurs, inden leveringen af varen har fundet sted? Det kan du få svaret på her.

I den danske købelov skelnes der mellem specieskøb og genuskøb:

  • Specieskøb er købet af en individuelt bestemt genstand. Det kan eksempelvis være én bestemt cykel med et defineret stelnummer, eller en vare der er stillet til side i butikken med tydelig angivelse af, at den er reserveret til en navngiven kunde.
  • Ved genuskøb er der til gengæld tale om en vare, der kun til en vis grad er specificeret. Det kan for eksempel være en herrecykel af en bestemt model/størrelse i en bestemt farve, eller en anden type vare hvor model, farve, størrelse m.v. er aftalt.

Med andre ord har sælgeren kun én mulighed for at opfylde specieskøbet, hvorimod sælger ved et genuskøb kan vælge mellem flere forskellige varer af den pågældende type, og stadig levere den aftalte vare til køber.

Hvad sker der ved en konkurs?

Hvis din virksomhed går konkurs, skal kurator sælge virksomhedens eventuelle aktiver, og fordele pengene blandt virksomhedens kreditorer. Hvis en kunde har betalt for en vare forud for levering, afhænger din mulighed for at opfylde købet af, om der er tale om et specieskøb eller et genuskøb.

– Hvis der er tale om et specieskøb, vil den konkursramte virksomhed have mulighed for at opfylde købet, da der i så fald er tale om en konkret, individuelt bestemt genstand, der kan identificeres som tilhørende køber, siger advokat Mogens Norlén og fortsætter

– Hvis der derimod er tale om et genuskøb, vil varen indgå som ét af virksomhedens aktiver, der skal realiseres, hvorefter eventuelt overskud fordeles mellem konkursboets kreditorer. I dette tilfælde vil køber således ikke kunne få sin vare, og må i stedet afvente konkursboets afvikling sammen med de øvrige kreditorer for at se, om der er mulighed for at få tilbagebetalt beløbet helt eller delvist.

Spørgsmål i forbindelse med konkurs og rekonstruktion?

Hvis du står i en økonomisk presset situation og er i tvivl om, hvorvidt du fortsat kan levere varer eller ydelser til dine kunder, er det vigtigt, at du søger faglig kompetent rådgivning. Der kan være mulighed for at ændre kurs og derved opnå et mere tilfredsstillende resultat for alle parter. Hvis du har spørgsmål eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater for en drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Penta Advokaters historie

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.