Få rådgivning om konkurs

Konkurser har også sine positive sider

I Penta Advokaters insolvensteam havde vi i går fornøjelsen af at overdrage brilleforretningen Theilgaard Optik til to glade købere, Charlotte Due og Emanuel-Maria Macovei.

Theilgaard Optik blev taget under konkursbehandling den 22. juni 2020, hvor Mogens Norlén blev udpeget som kurator. I de efterfølgende dage holdt kurator butikken i drift, og allerede i går kunne butikken overdrages til de to håbefulde købere af butikken.

Selvom en konkurs ofte er en ærgerlig afslutning for én, kan det også medføre en ny og spændende start for en anden. I dette tilfælde glæder Charlotte Due og Emanuel-Maria Macovei sig til at åbne butikken for nye og gamle kunder og drive forretningen videre.

Som kuratorer er det også yderst tilfredsstillende, når vi kan være med at holde liv i en virksomhed, som videreføres i et nyt regi.

Vil du vide mere?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.