Michael Duelund

Partner, advokat (L)
Telefon: 76 32 44 08

Michael arbejder primært med virksomhedsoverdragelser/M&A, herunder planlægning og styring af due diligence-/overdragelsesprocesser, vilkårsforhandling og udarbejdelse af overdragelsesdokumenter. Michael arbejder yderligere med identificering og afdækning af juridiske risici i kontrakter, samt gennemgang og udarbejdelse af danske og engelsksprogede kontrakter.

Michael beskæftiger sig derudover med omstruktureringer, herunder fusioner/spaltninger/omdannelser samt generationsskifte i virksomheder.

Via sit virke som advokat samt en årrække som virksomhedsadvokat og adm. direktør i internationale virksomheder, har Michael opnået betydelig erfaring med vilkårsforhandling på både dansk og engelsk, samt vigtig indsigt i drift og ledelse af virksomheder. Michael varetager desuden en række bestyrelsesposter i erhvervslivet.

Beskikkelsesår: 2004

Artikler af Michael Duelund