Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

5-trins guide til punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Hvis du overvejer et generationsskifte af dit landbrug, anbefaler vi, at du starter i god tid for at sikre et så problemfrit generationsskifte som muligt. Læs her hvilke overvejelser du blandt andet bør gøre dig.

Hos Penta Advokater har vi mange års erfaring med rådgivning til landmænd, blandt andet i forhold til generationsskifte. Her giver vi dig en 5-trins guide til punkter, du bør overveje i forbindelse med et generationsskifte.

1. Er landbruget salgsklar?

En af de første overvejelser du bør gøre dig, er om landbruget er salgsklar, eller om det skal strømlines, for at salgsprisen maksimeres? Hvad er værdien af landbruget i dag – kan den hæves?

2. Hvem skal overtage?

Når du overvejer et generationsskifte af dit landbrug, har du formentlig allerede gjort dig nogen tanker om, hvem der skal eje landbruget fremover. Skal det blive i familien eller skal det sælges til en ’udefrakommende’, eventuelt en ansat?

3. Hvordan skal overdragelse af landbruget ske?

Skal virksomheden sælges ved aktiv overdragelse eller er der mulighed for succession?

Ved aktiv overdragelse er udgangspunktet, at køber alene køber de aktiver og passiver, der er oplistet i aftalen. Overdragelse ved succession er skattemæssigt fordelagtigt og kan anvendes ved overdragelse til medarbejdere og familie – ved overdragelse til samlever, forældre og børn kan det typisk ske til 15 % af markedsprisen.

4. Hvordan skal generationsskiftet finansieres?

Et generationsskifte kan finansieres på forskellige måder, men ikke alle måder er nødvendigvis mulige i det enkelte tilfælde.

Af finansieringsmuligheder kan nævnes

  • Succession
  • Kaution fra sælger/tredjemand
  • Familielån
  • Sælgerpantebreve
  • Earn Out model
  • Konvertible obligationer
  • Investeringsselskab

5. Hvordan skal landbruget være ejet?

Landbrug har traditionelt set været personligt ejede virksomheder, men i den senere tid har etablering i selskabsform vundet indpas.

Der er nogle fordele ved selskabsform, særligt at den økonomiske risiko alene ligger i virksomheden, så længe der ikke er tegnet personlig kaution. Udfordringerne er til gengæld, at såfremt der er stillet personlig kaution, vil man have den samme risiko som ved en personligt ejet virksomhed. Af andre ulemper kan nævnes:

  • Man vil blive beskattet af lejeværdien af sin bolig, hvis der er tilknyttet en privat bolig til landejendommen – dvs. at man skal betale leje for at bo i sit eget hus
  • Eventuelt skattemæssigt underskud vil ligge i selskabet og kan således ikke benyttes ved ægtefællen
  • Regnskaberne offentliggøres

Har du spørgsmål til generationsskifte?

Overvejer du et generationsskifte af dit landbrug, eller har du spørgsmål dertil, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe jer med opgaven.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.