Per beskæftiger sig med rådgivning i private bolighandler. Per har desuden mange års erfaring med rådgivning om arv, testamenter, fremtidsfuldmagter, ægtepagter, bodelinger og skilsmisser.

Per møder endvidere i retten vedrørende værgemålssager, møder i Børn- og unge-udvalget vedrørende tvangsfjernelser af børn og møder i Ungdomskriminalitetsnævnet.