Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer

Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer

Hvis en kreditor indleverer en udlægsanmodning og opgør den fulde fordring, men begrænser udlægsanmodningen til en del af fordringen, afbrydes forældelsen så for det fulde krav, eller alene for den begrænsede del?

 

Dette spørgsmål har været diskuteret i den juridiske litteratur, ligesom retspraksis indtil nu ikke har givet et entydigt svar.

Problemstillingen blev meget aktuel, da Vestre Landsret den 5. juli 2019 afgjorde, at forældelsen blev afbrudt for hele fordringen. 2 måneder senere, den 5. september 2019, nåede Østre Landsret imidlertid frem til det modsatte resultat.

Begge sager blev derfor indbragt for Højesteret, som afgjorde sagerne den 16. april 2020. Her blev det slået fast, at der alene sker afbrydelse for den beløbsbegrænsede del. Klik her og her for at læse afgørelserne.

Det betyder, at såfremt en kreditor har et krav mod en debitor på 300.000 kr., men alene indbringer sagen for fogedretten for 50.000 kr., så afbrydes forældelsen også kun for 50.000 kr. For de resterende 250.000 kr. fortsætter den oprindelige forældelsesfrist med at løbe.

Penta Advokaters bemærkninger til afgørelserne

Større (og ældre) fordringer indbringes ofte for fogedretten for en beløbsbegrænset del. Dermed undgår kreditor at anvende for store omkostninger til retsafgift mv. for en fordring, som alligevel viser sig uerholdelig. På denne måde får kreditor mulighed for at ”kigge under motorhjelmen” på debitor og få debitor – under strafansvar – til at svare på, om vedkommende ejer aktiver, som kreditor kan få udlæg i som sikkerhed for sit tilgodehavende.

Højesterets afgørelser er, efter vores opfattelse, ikke overraskende, idet afgørelserne er på linje med den overvejende del af den juridiske litteratur.

Medmindre en fordring er tæt på at forælde, kan det stadig give mening at indbringe kravet for en beløbsbegrænset del, idet kreditor efterfølgende fortsat kan indbringe sagen på ny og afbryde forældelsen for den resterende del. Men vi anbefaler samtidig, at kreditorer gennemgår deres portefølje og sikrer, at der ikke uforvarende sker forældelse af større krav.

Har du spørgsmål til Højesterets afgørelser eller afbrydelse af forældelse?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan forældelsen af krav afbrydes, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig videre.

Vil du vide mere?

Ændringer ved inkasso og gældsinddrivelse

Fra den 15. juni 2024 er der trådt nye ændringer i kraft omkring inkasso og gældsinddrivelse. I 2023 lykkes det Gældsstyrelsen at inddrive offentlig gæld for 14 milliarder kroner fra borgere og virksomheder.

Inkasso: Undgå at blive den sidste i rækken

Inflationen har bidt sig fast i Danmark. Der er stigende udgifter på stort set alt, og mange er økonomisk pressede, så hvis du har penge til gode for ydelser eller varer, du har leveret, skal du på banen for at undgå at blive den sidste i rækken af kreditorer, der forsøger at inkassere betaling.