Henrik beskæftiger sig primært med privatpraktiserende sundhed og rådgiver om de juridiske, overenskomstmæssige og forretningsmæssige problemstillinger.

Herudover rådgiver Henrik virksomheder inden for databeskyttelse, særligt om håndtering af databrud mv.

Endelig rådgiver Henrik virksomheder om forvaltningsretlige problemer, herunder håndtering af klager over kommuners afgørelser.

Beskikkelsesår: 2019

Specialer

Brancher

Artikler af Henrik Norup

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.

Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer

Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer

Hvis en kreditor indleverer en udlægsanmodning og opgør den fulde fordring, men begrænser udlægsanmodningen til en del af fordringen, afbrydes forældelsen så for det fulde krav, eller alene for den begrænsede del?

Få rådgivning om hjemmearbejdspladser og GDPR

Hjemmearbejdspladser og GDPR

Som følge af coronavirus/COVID-19 er der en stor del, der arbejder hjemme. Det kræver, man som virksomhed er særligt opmærksom på databeskyttelsesreglerne.

Databrud og persondataret

Databrud? Hvad nu?

Databrud bør altid tages seriøst, og med de nye GDRP-regler er der specifikke krav til, hvordan og hvor hurtigt du skal reagere, hvis du har haft et databrud.