Henrik Norup

Henrik beskæftiger sig med faggrupper inden for privatpraktiserende sundhed, og rådgiver om de juridiske, overenskomstmæssige og forretningsmæssige problemstillinger. Henrik forhandler og indgår overdragelses- og samarbejdsaftaler, rådgiver om konflikthåndtering og varetager myndighedskontakt.

Herudover rådgiver Henrik virksomheder inden for persondataret, og bistår med klarlæggelse af dataflows, udarbejdelse af persondatapolitikker, håndtering af databrud mv.

Specialer

Brancher

Artikler af Henrik Norup