Henrik beskæftiger sig primært med privatpraktiserende sundhed og rådgiver om de juridiske, overenskomstmæssige og forretningsmæssige problemstillinger.

Herudover rådgiver Henrik virksomheder inden for databeskyttelse, særligt om håndtering af databrud mv.

Endelig rådgiver Henrik virksomheder om forvaltningsretlige problemer, herunder håndtering af klager over kommuners afgørelser.

Beskikkelsesår: 2019

Specialer

Brancher

Artikler af Henrik Norup

Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer

Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer

Hvis en kreditor indleverer en udlægsanmodning og opgør den fulde fordring, men begrænser udlægsanmodningen til en del af fordringen, afbrydes forældelsen så for det fulde krav, eller alene for den begrænsede del?

Få rådgivning om hjemmearbejdspladser og GDPR

Hjemmearbejdspladser og GDPR

Som følge af coronavirus/COVID-19 er der en stor del, der arbejder hjemme. Det kræver, man som virksomhed er særligt opmærksom på databeskyttelsesreglerne.

Databrud og persondataret

Databrud? Hvad nu?

Databrud bør altid tages seriøst, og med de nye GDRP-regler er der specifikke krav til, hvordan og hvor hurtigt du skal reagere, hvis du har haft et databrud.

GDPR skal også overholdes ved konkurs

Overholdelse af GDPR i forbindelse med en konkurs

Hos Penta Advokater har vi noteret os tilfælde, hvor direktører, i tilknytning til deres selskabers konkurs, har slettet alt bogføringsmateriale ud fra den overbevisning, at det er en pligt efter de persondataretlige regler.

Databehandleraftale

Skal vi have en databehandleraftale?

Mange virksomheder har oplevet at få tilsendt databehandleraftaler, som indeholder mere eller mindre uigennemskuelige krav og forpligtelser. Ofte er der imidlertid slet ikke behov for at indgå en databehandleraftale.