Få rådgivning om whistleblowerlov

Ny lov om beskyttelse af whistleblowere træder i kraft idag

I dag træder en ny lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Loven pålægger arbejdsgivere en pligt til at etablere en whistleblowerordning, som yder tilstrækkelig beskyttelse af whistleblowere.

Loven gælder fra i dag for private arbejdsgivere med mindst 250 ansatte, men om to år (d. 17. december 2023) gælder loven for arbejdsgivere med mindst 50 ansatte.

Hvis jeres virksomhed beskæftiger 50 personer eller flere, og I ikke allerede har en whistleblowerordning, anbefaler vi, at I begynder at planlægge indførelsen af en sådan ordning.

Hvad skal virksomheden gøre i forhold til whistleblowerordningen?

Arbejdsgiverne skal:

  • Etablere og drive en whistleblowerordning, som sikrer fortrolighed om whistlebloweren og andre involverede personer.
  • Udpege en upartisk person eller afdeling til at drive ordningen, herunder modtage og følge op på indberetninger.
  • Indføre procedurer der sikrer, at whistlebloweren modtager feedback.

Whistleblowerordningen kan tilrettelægges, så den enten er skriftlig, mundtlig eller begge dele. Penta Advokater A/S anbefaler, at man så vidt muligt tilrettelægger sin ordning, så den alene er skriftlig, da dette i de fleste tilfælde vil være mest hensigtsmæssigt for whistlebloweren og hensynet til dennes anonymitet.

Ikke alle indberetninger er omfattet af loven om beskyttelse af whistleblowere

Loven (og dermed beskyttelsen af whistlebloweren) gælder for indberetninger for en lang række overtrædelser af EU-lovgivningen og ved alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Hvorvidt en indberetning er omfattet af loven, afhænger af en konkret vurdering, men det er Penta Advokaters vurdering, at overtrædelse af virksomhedens egne interne retningslinjer, herunder privat brug af kontorartikler, ukorrekt påklædning mv. ikke er så alvorlige, at loven finder anvendelse. Modsat må grov chikane (seksuel, religiøs, politisk mv) betragtes som så alvorligt, at loven finder anvendelse.

Inden virksomheden påbegynder et omfattende undersøgelsesarbejde på baggrund af en indberetning, anbefaler vi derfor, at man vurderer, om indberetningen overhovedet er omfattet af loven. Er dette ikke tilfældet, kan virksomheden afvise at behandle indsigelsen – eventuel med besked om, at whistlebloweren i stedet kan gå til nærmeste leder/HR-afdeling/tillidsrepræsentant eller lignende.

Få hjælp til at administrere jeres whistleblowerordning

Som virksomhed behøver I ikke selv varetage og administrere jeres whistleblowerordning. De opgaver, som er forbundet med ordningen, kan vi varetage hos Penta Advokater. Det øger efter vores overbevisning fortroligheden og upartiskheden ved ordningens drift.

Vi kan samtidig tilbyde det rette tekniske setup, undervise medarbejderne, sikre overholdelsen af lovens formelle regler samt vurdere og undersøge de modtagne indberetninger.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller ønsker rådgivning om etablering af en intern whistleblowerordning, er du velkommen til at kontakte advokat Henrik Norup for en gratis og uforpligtende drøftelse heraf.

Vil du vide mere?