Retsudgifterne er blevet ændret. Se hvad det betyder for dig

Loven om retsafgifter ændres pr. 1. oktober 2021

1. oktober 2021 ændres loven om retsafgifter, så reglerne bliver mere brugervenlige. Læs her hvad det kommer til at betyde for dig.

Lovforslaget, der ligger til grund for lovændringen, blev vedtaget i Folketinget d. 9. marts 2020 og har til formål at gøre reglerne vedrørende retsafgifter mere enkle og gennemskuelige.

Når du sender en sag i fogedretten

Når du som kreditor sender din sag i fogedretten, vil det fra 1. oktober 2021 koste 750 kr. i retsafgift – det gælder uanset størrelsen på kravet. Retsafgiften er et udlæg, som pålægges din kunde og som dækker over henholdsvis:

  • Betalingspåkrav
  • Udlægsforretning
  • Politifremstilling

Retsafgiften dækker over samtlige fogedretlige skridt, der foretages overfor den pågældende debitor, som du begærer i en tidsperiode på 12 måneder, fra den dag retsafgiften betales. Hvis du begærer fogedforretninger efter de 12 måneder, skal du betale en ny retsafgift på 750 kr.

Erstatningsmodel til minkavlere
Erstatningsmodel til minkavlere

Når du sender en sag i civilretten

Når du sender din sag i civilretten, skal du fra 1. oktober 2021 betale 750 kr. i retsafgift for sager til og med 100.000 kr. og 1.500 kr. for sager over 100.000 kr.

Såfremt din sag fortsætter til hovedforhandling eller yderligere processkrifter i civilretten, skal du betale en ekstra retsafgift, som er baseret på sagens værdi.

Erstatningsmodel til minkavlere
Erstatningsmodel til minkavlere

Hvis det ender med:

  • En udeblivelsesdom
  • At sagen forliges eller
  • At sagen bortfalder

senest 2 uger før hovedforhandlingen, vil du få den ekstra retsafgift refunderet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller søger rådgivning i forbindelse med en sag, du ønsker at tage i fogedretten eller civilretten, er du velkommen til at kontakte os for yderligere drøftelse.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Gode råd hvis kunden laver en indsigelse

Det hænder, at en kunde laver en indsigelse og ikke vil betale en faktura. Årsagerne kan være mange, men uanset grunden er det vigtigt, at du håndterer indsigelsen korrekt.

5 ting du skal huske, når du opkræver udeståender

5 ting du skal huske, når du opkræver udeståender

Som erhvervsdrivende kan det have alvorlige konsekvenser for din virksomhed, hvis dine kunder ikke betaler for de varer eller ydelser, du leverer til dem. Læs her hvad du skal være opmærksom på, når du opkræver udeståender.