Retsudgifterne er blevet ændret. Se hvad det betyder for dig

Loven om retsafgifter ændres pr. 1. oktober 2021

1. oktober 2021 ændres loven om retsafgifter, så reglerne bliver mere brugervenlige. Læs her hvad det kommer til at betyde for dig.

Lovforslaget, der ligger til grund for lovændringen, blev vedtaget i Folketinget d. 9. marts 2020 og har til formål at gøre reglerne vedrørende retsafgifter mere enkle og gennemskuelige.

Når du sender en sag i fogedretten

Når du som kreditor sender din sag i fogedretten, vil det fra 1. oktober 2021 koste 750 kr. i retsafgift – det gælder uanset størrelsen på kravet. Retsafgiften er et udlæg, som pålægges din kunde og som dækker over henholdsvis:

  • Betalingspåkrav
  • Udlægsforretning
  • Politifremstilling

Retsafgiften dækker over samtlige fogedretlige skridt, der foretages overfor den pågældende debitor, som du begærer i en tidsperiode på 12 måneder, fra den dag retsafgiften betales. Hvis du begærer fogedforretninger efter de 12 måneder, skal du betale en ny retsafgift på 750 kr.

Erstatningsmodel til minkavlere
Erstatningsmodel til minkavlere

Når du sender en sag i civilretten

Når du sender din sag i civilretten, skal du fra 1. oktober 2021 betale 750 kr. i retsafgift for sager til og med 100.000 kr. og 1.500 kr. for sager over 100.000 kr.

Såfremt din sag fortsætter til hovedforhandling eller yderligere processkrifter i civilretten, skal du betale en ekstra retsafgift, som er baseret på sagens værdi.

Erstatningsmodel til minkavlere
Erstatningsmodel til minkavlere

Hvis det ender med:

  • En udeblivelsesdom
  • At sagen forliges eller
  • At sagen bortfalder

senest 2 uger før hovedforhandlingen, vil du få den ekstra retsafgift refunderet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller søger rådgivning i forbindelse med en sag, du ønsker at tage i fogedretten eller civilretten, er du velkommen til at kontakte os for yderligere drøftelse.

Vil du vide mere?

Inkasso: Undgå at blive den sidste i rækken

Inflationen har bidt sig fast i Danmark. Der er stigende udgifter på stort set alt, og mange er økonomisk pressede, så hvis du har penge til gode for ydelser eller varer, du har leveret, skal du på banen for at undgå at blive den sidste i rækken af kreditorer, der forsøger at inkassere betaling.