5 ting du skal huske, når du opkræver udeståender

5 ting du skal huske, når du opkræver udeståender

Som erhvervsdrivende kan det have alvorlige konsekvenser for din virksomhed, hvis dine kunder ikke betaler for de varer eller ydelser, du leverer til dem. Læs her hvad du skal være opmærksom på, når du opkræver udeståender.

Hvis du ikke har modtaget betaling, når betalingsfristen er overskredet, anbefaler vi, at du sender en venlig første rykker. Hvis du endnu ikke har modtaget betaling, når der er gået minimum 10 dage, skal du sende en ny rykker. Hvis du efter yderligere 10 dage fortsat ikke har modtaget betaling, kan du varsle skyldner om, at sagen overgår til inkasso ved en advokat. 

Bestil vores inkasso guide

Hvis du vil vide mere om god inkassoskik, udformning af rykkere m.v. kan du finde hjælp i vores inkassoguide.

Kontakt inkassoansvarlig Lis Pedersen Bach hvis du ønsker at få inkassoguiden tilsendt på mail.

Send mail vedrørende inkassoguide

Hos Penta Advokater kan vi være behjælpelige med at udarbejde og fremsende en inkassoskrivelse til skyldneren. I inkassoskrivelsen pålægges skyldneren takstmæssige inkassoomkostninger og opfordres til at betale inden for yderligere 10 dage.

Det skal du huske, når du opkræver udeståender

Advokat Niels Rud Aamann har listet 5 ting, du skal huske, når du opkræver udeståender:

  1. Du må højst opkræve 100 kr. pr. rykker. Dog makimalt tre gange og med minimum 10 dage mellem hver rykker
  2. Hvis kunden er erhvervsdrivende, kan du derudover pålægge et kompensationsgebyr på 310 kr. (2020-sats).
  3. Du kan opkræve morarente efter renteloven, 8,05 % p.a. (2020-sats) af det skyldte beløb, regnet fra 30 dage efter fakturadato. Hvis der forudgående er aftalt en tidligere betalingsfrist, kan renten kræves fra dette tidspunkt
  4. Hvis kunden er erhvervsdrivende kan du – såfremt dette er aftalt – kræve højere rente
  5. Det kan være fordelagtigt at varsle inkasso og advokatomkostninger i din tredje og sidste rykker. Her kan du gøre skyldeneren opmærksom på, at advokatomkostningerne i forbindelse med inkasso betales af skyldner

Har du spørgsmål til inkasso?

Hvis du har spørgsmål til inkasso, er du er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe jer med opgaven, herunder hvad prisen er.

Vil du vide mere?

Inkasso: Undgå at blive den sidste i rækken

Inflationen har bidt sig fast i Danmark. Der er stigende udgifter på stort set alt, og mange er økonomisk pressede, så hvis du har penge til gode for ydelser eller varer, du har leveret, skal du på banen for at undgå at blive den sidste i rækken af kreditorer, der forsøger at inkassere betaling.