Nyt praksisnotat – syn og skøn ved Voldgiftsnævnet

Hos Penta Advokater fører vi løbende, for mange klienter i bygge- og anlægsbranchen, sager ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg. Det er derfor glædeligt, at Voldgiftsnævnet den 25. januar 2024 på deres hjemmeside har offentliggjort et længe ventet praksisnotat (”Praksisnotat – Syn og skøn ved Voldgiftsnævnet”), som er ment som et arbejdsredskab til at lette sagsbehandlingen hos Voldgiftsnævnet.

Processuelle afgørelser

I praksisnotatet har Voldgiftsnævnet redegjort for en lang række udvalgte processuelle afgørelser, der er afsagt under behandlingen af forskellige sager for nævnet. Ønsket er at øge visheden om den praksis, der særligt relaterer sig til processuelle indsigelser under sagsbehandlingen af en sag.

Offentliggørelsen er således båret af et ønske om at gøre det mere klart for parter og advokater, hvorledes processuelle forhold behandles og hvordan indsigelser bliver afgjort.

Vores syn på sagen

Det er vores opfattelse, at sager ved Voldgiftsnævnet ofte belastes af længere processuelle spørgsmål, indsigelser mv., som blot udsætter afgørelsen af den sag, som parterne ønsker afklaret hurtigt ved Voldgiftsnævnet.

Vi har igennem de seneste år set en tendens, hvor parterne og deres advokater bruger mange ressourcer på at udarbejde utilbørlige-/ledende spørgsmål til en skønsmand eller udarbejde lange og unødvendige indsigelser mod en modparts spørgsmål, selvom det står klart, at spørgsmålet falder inden for rammerne af det tilladte.

Praksisnotatet bliver et redskab i sagsbehandlingen

Vi har hos Penta Advokater besluttet at vores erfarne entrepriseadvokater i fremtiden kommer til at anvende praksisnotatet, som et redskab i sagsbehandlingen af verserende sager i Voldgiftsnævnet.  Vi ønsker med praksisnotatet at tilstræbe en endnu hurtigere og billigere behandling af sagerne – til gavn for vores klienter. Praksisnotatet skal også så vidt muligt anvendes forinden sager anlægges, for hermed at tilskære sagen for Voldgiftsnævnet.

Praksisnotat udgør således et vigtigt og afgørende bidrag til afklaringen af, hvorledes Voldgiftsnævnet vil afgøre en række processuelle spørgsmål i sagsbehandlingen. Med en korrekt anvendelse skal praksisnotatet føre til en reduktion af unødige og langvarige processuelle spørgsmål og dermed ultimativt komme sagens parter til gavn.

Praksisnotatet er offentliggjort på Voldgiftsnævnets hjemmeside på følgende link: Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn | Voldgift

Har du brug for rådgivning om entrepriseret?

Hos Penta Advokater rådgiver vores fagspecialister om alle aspekter af entreprise. Dette gælder alle entreprisens faser samt de tvister der opstår i forbindelse hermed. Hvis du har spørgsmål til artiklen eller til en konkret sag er du velkommen til at kontakte advokaterne Christian Parbo og Troels Lyder Jensen for mere information.

Vil du vide mere?