Christian Parbo

Christian Parbo

Partner, advokat (H)

Christian har stor erfaring med forberedelse og forhandling af større rets- og voldgiftssager inden for aftaleret, rådgiveransvar, erstatningsret og entrepriseret.

Christian fører sager for de ordinære domstole samt voldgiftssager for Det Danske Voldgiftsinstitut. Hertil har Christian stor erfaring med at føre sager for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvor han løbende repræsenterer bygherrer, entreprenører, leverandører og andre store aktører inden for bygge- og anlægsbranchen.

Endelig rådgiver Christian løbende virksomheder vedrørende ledelsesarbejde samt nationale og internationale kontrakt- og aftaleforhold.

Her har Christian indgående kendskab til en lang række kommercielle kontrakter, herunder særligt forhandler- og distributionsaftaler, leverandør- og indkøbsaftaler samt franchiseaftaler, hvor brændstofbranchen er et særligt ekspertiseområde for ham.

Andre aktiviteter
HD i regnskab og økonomistyring (HD-R).

Artikler af Christian Parbo

Hvordan værdisættes en andelsbolig med hjemfaldspligt

Ny dom: Passivering af en hjemfaldsklausul

Vestre Landsret har den 7. juli 2021 som første instans afsagt dom i en principiel sag vedrørende spørgsmålet om passivering af en hjemfaldsklausul i forbindelse med opgørelsen af andelsværdien. Penta Advokater har repræsenteret en af de professionelle aktører, der blev frifundet i sagen.

Har du styr på virksomhedens HR-data

Har du styr på virksomhedens HR-data?

Persondataforordningen træder i kraft d. 25. maj 2018, og herefter kan det medføre meget store bøder, hvis du ikke behandler og opbevarer personoplysninger korrekt. Læs her hvad du bl.a. skal være opmærksom på.