Christian Parbo

Christian rådgiver virksomheder vedrørende ledelsesarbejde og en lang række kommercielle kontrakter, herunder særligt forhandler- og distributionsaftaler, franchiseaftaler samt databehandleraftaler. Christian beskæftiger sig med erhvervs- og selskabsret i bred forstand, hvor brændstofbranchen er et særligt ekspertiseområde for ham.

Endelig rådgiver Christian både danske og udenlandske virksomheder vedrørende bygge- og anlægsprojekter samt tekniske installationer. Christian håndterer konfliktløsning og fører rets- og voldgiftssager for bygherrer, entreprenører, leverandører og andre aktører inden for bygge- og anlægsbranchen.

Andre aktiviteter

HD i regnskab og økonomistyring (HD-R).

Artikler af Christian Parbo