Christian Parbo

Partner, advokat (H)
Telefon: 76 73 68 10

Christian Parbo er ansvarlig for rets- og voldgiftssager samt afdelingen for entrepriseret.

Christian håndterer løbende et større antal komplekse sager ved henholdsvis Domstolene, Voldgiftsretten og Voldgiftsinstituttet. Christian er kendt for sin proaktive og kommercielle tilgang til tvistløsning, og er i kraft af sine resultater en efterspurgt og anerkendt procesadvokat.

Christian fungerer derudover løbende som kommerciel sparringspartner og juridisk rådgiver for en række mellemstore- og større virksomheder inden for flere brancher, herunder bl.a. service, bygge- og anlæg samt produktion.

Christian er certificeret voldgiftsdommer, og har derudover i en periode fungeret som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret, hvorfor han har en stærk forståelse for de muligheder en korrekt anlagt processtrategi medfører.

Christian har ligeledes suppleret sin juridiske baggrund med en erhvervsøkonomisk uddannelse, der gør, at Christian har en naturlig kommerciel vinkel på sit juridiske arbejde og anvender denne i sin rådgivning, herunder ved varetagelse af bestyrelsesposter.

Christian har også tidligere været udstationeret hos Faculty of Advocates i Edinburgh, Skotland, samt har på nuværende tidspunkt en funktion i Procesbevillingsnævnet.

Beskikkelsesår: 2015

Andre aktiviteter
HD i regnskab og økonomistyring (HD-R).

Artikler af Christian Parbo

Hvordan værdisættes en andelsbolig med hjemfaldspligt

Ny dom: Passivering af en hjemfaldsklausul

Vestre Landsret har den 7. juli 2021 som første instans afsagt dom i en principiel sag vedrørende spørgsmålet om passivering af en hjemfaldsklausul i forbindelse med opgørelsen af andelsværdien. Penta Advokater har repræsenteret en af de professionelle aktører, der blev frifundet i sagen.

Har du styr på virksomhedens HR-data

Har du styr på virksomhedens HR-data?

Persondataforordningen træder i kraft d. 25. maj 2018, og herefter kan det medføre meget store bøder, hvis du ikke behandler og opbevarer personoplysninger korrekt. Læs her hvad du bl.a. skal være opmærksom på.