Christian Parbo

Christian har stor erfaring med forberedelse og forhandling af større rets- og voldgiftssager inden for aftaleret, rådgiveransvar, erstatningsret og entrepriseret.

Christian fører sager for de ordinære domstole samt voldgiftssager for Det Danske Voldgiftsinstitut. Hertil har Christian stor erfaring med at føre sager for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvor han løbende repræsenterer bygherrer, entreprenører, leverandører og andre store aktører inden for bygge- og anlægsbranchen.

Endelig rådgiver Christian løbende virksomheder vedrørende ledelsesarbejde samt nationale og internationale kontrakt- og aftaleforhold.

Her har Christian indgående kendskab til en lang række kommercielle kontrakter, herunder særligt forhandler- og distributionsaftaler, leverandør- og indkøbsaftaler samt franchiseaftaler, hvor brændstofbranchen er et særligt ekspertiseområde for ham.

Andre aktiviteter

HD i regnskab og økonomistyring (HD-R).

Artikler af Christian Parbo