Alternative Text

Hvordan skelnes der mellem følsomme og ikke-følsomme oplysninger i persondataloven?

Personoplysninger, der for eksempel anvendes i forbindelse med personaleadministration, inddeles i forskellige kategorier og der gælder forskellige regler afhængig af kategorien. Det kan du blive klogere på her.

Hvornår må man indsamle personoplysninger?

De fleste virksomheder har behov for at indsamle personoplysninger for at kunne håndtere personaleadministrationen i virksomheden, men hvor går grænsen for, hvilke typer af oplysninger der må indsamles?

Personoplysninger inddeles overordnet i

  • Almindelige ikke-følsomme oplysninger
  • Følsomme oplysninger og andre private oplysninger

Som eksempler på ikke-følsomme oplysninger kan nævnes; Medarbejderens stamoplysninger, nær familie, uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, andet fravær fra arbejdet og pensionsforhold.

For ikke-følsomme oplysninger gælder, at oplysningerne kun må registreres i det omfang, virksomheden skal anvende oplysningerne.

- Der skal være et sagligt formål med indsamling af oplysninger og formålet skal være udtrykkeligt angivet. Som virksomhed bør man derfor overveje nøje, hvilke oplysninger man har behov for og sikre sig, at der ikke indsamles flere oplysninger om medarbejderne, end dem der er absolut nødvendige, siger advokat Christian Parbo fra Penta Advokater.

Til kategorien af følsomme oplysninger og andre private oplysninger hører for eksempel oplysninger om helbredsforhold, misbrug af nydelsesmidler, alkohol med videre, medlemskab af fagforening, strafbare forhold samt andre private forhold, oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer.

Følsomme oplysninger og andre private oplysninger må kun registreres, hvis medarbejderen har givet udtrykkeligt samtykke til det.

- Hvis man som virksomhed indsamler personoplysninger, der falder ind under kategorien følsomme oplysninger, bør man i alle tilfælde kunne fremlægge en skriftlig erklæring indeholdende medarbejderens udtrykkelige samtykke til indsamlingen af oplysningerne samt virksomhedens formål med indsamlingen af oplysningerne. Her gælder det også, at behandlingen af oplysningerne skal være til udtrykkeligt angivne og saglige formål, runder advokat Christian Parbo af.