Har du som entreprenør krav på betaling for ekstraarbejde

Har du som entreprenør krav på betaling for ekstraarbejde?

Det ses ofte, at en entrepriseaftale udvides, når først arbejdet er påbegyndt, hvorefter entreprenøren pålægges at udføre en række ekstraarbejder. Men kan du som entreprenør altid kræve betaling for udført ekstraarbejde?

Betaling ved aftale om ekstraarbejde

Når bygherren og entreprenøren har indgået en aftale om ekstraarbejde, har entreprenøren selvfølgelig krav på betaling for det udførte ekstraarbejde. Der er tre situationer, hvor en aftale om ekstraarbejde anses for indgået:

1. Bygherren og entreprenøren har skriftligt eller mundtligt aftalt, at entreprenøren skal udføre en række ekstraarbejder, som entreprenøren efterfølgende har krav på betaling for.

Derudover er der yderligere to tilfælde, hvor en aftale anses for indgået i juridisk forstand, hvilket gør entreprenøren berettiget til betaling for ekstraarbejdet:

2. Hvis bygherren anmoder entreprenøren om udførelse af arbejde, der ligger uden for den oprindelige aftale, og entreprenøren efterfølgende efterkommer anmodningen ved at udføre ekstraarbejdet.

3. Hvis entreprenøren tilkendegiver over for bygherren, at;

  • Et stykke ekstraarbejde vil være formålstjeneligt
  • Han agter at iværksætte det
  • Han anser det for ekstraarbejde

og bygherren ikke protesterer imod udførelsen af ekstraarbejdet.

I de tre nævnte situationer anses en aftale anses for indgået, og entreprenøren er berettiget til betaling for ekstraarbejdet.

Betaling ved nødvendigt ekstraarbejde

Selvom ekstraarbejdet ikke er aftalt mellem bygherren og entreprenøren, kan entreprenøren i nogle tilfælde kræve betaling for udført ekstraarbejde. Det gør sig gældende, når ekstraarbejdet er nødvendigt.

Ekstraarbejde anses som værende nødvendigt, såfremt entreprenøren kun kan opfylde entrepriseaftalen korrekt ved at udføre ekstraarbejdet. I sådanne tilfælde er entreprenøren berettiget til betaling for det udførte ekstraarbejde, også selvom der ikke er indgået aftale om dette med bygherren. Det er dog en betingelse, at entreprenøren ikke havde mulighed for at spørge bygherren forinden.

Gælder uanset vedtagelse af AB92/AB18 eller ej

Ovenstående – såvel aftalekravet som nødvendighedskravet – gælder uanset, om AB92/AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed), er vedtaget mellem bygherren og entreprenøren eller ej, da de anses for almindelige entrepriseretlige grundsætninger.

Har du spørgsmål til betaling for ekstraarbejde eller AB92/AB18?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller AB92/AB18 generelt, er du velkommen til at kontakte advokat Christian Parbo for mere information.

Vil du vide mere?