Troels Lyder Jensen håndterer løbende et større antal rets- og voldgiftssager inden for områderne aftaleret, entrepriseret, konkursret, rådgiver- og professionsansvar samt forsikringsret.

Troels beskæftiger sig herudover med virksomhedsrådgivning til service- og produktionsvirksomheder samt virksomheder inden for byggesektoren, herunder særligt i relation til bl.a. komplekse kontrakter, risikostyring samt konflikthåndtering i forbindelse hermed.

Troels forstår betydningen af at lytte til kunder og virksomheders behov og bekymringer i de sager han håndtere og herefter handle og tænke kreativt, for at opnå en samlet og god løsning i forhold til de udfordringer der er.

Troels har suppleret sin juridiske baggrund med en uddannelse som mediator ved Danske Advokater, hvor han har tillært en række redskaber, som han anvender i såvel sin rådgivning som konfliktløsning.

Troels har også gennem 3 år undervist som ekstern lektor i aftale- og køberet, transportret og markedsføringsret. Troels er endvidere af Advokatsamfundet udnævnt som censor ved retssagsprøven.

Beskikkelsesår: 2019

Artikler af Troels Lyder Jensen