Troels har erfaring og ekspertise inden for forberedelse og behandling af større rets- og voldgiftssager ved såvel domstolene som voldgiftsretterne, særligt inden for entrepriseret, rådgiver- og professionsansvar og forsikringsret, når der er opstået tvist mellem flere parter.

Troels beskæftiger sig herudover med anden konfliktløsning, herunder mediation, og fører retssager inden for en række øvrige erhvervsretlige emner.

Troels er herudover uddannet og certificeret mediator efter gennemført mediatoruddannelse ved Danske Advokater. Troels anvender de redskaber, han herved har tillært sig, i sin rådgivning og behandling af de rets- og voldgiftssager, han fører.