Christian rådgiver virksomheder om kontrakter og risk management. Christian har i den forbindelse erfaring med behovsafdækning og afdækning af risici, kontraktsudarbejdelse på dansk og engelsk samt undervisning i brug af kontrakterne.

Derudover beskæftiger Christian sig med virksomhedsoverdragelser, herunder due diligence, fusion/spaltning, vilkårsforhandling og udarbejdelse af overdragelsesdokumenter.

Endelig har Christian erfaring med entrepriseretten og udbudsretten, hvor Christian rådgiver omkring hele processen fra udbud til endelig aflevering.

Bestyrelser

  • Viika A/S
  • Advisoryboard

Artikler af Christian Wraa Schlüter