Få rådgivning om leje og udlejning af erhvervsejendomme

Ændringer i lejeloven træder i kraft 1. juli 2020

Er du udlejer og foretager du udlejning af privatbolig? Så skal du være opmærksom på de ændringer i lejeloven, som træder i kraft pr. 1. juli 2020.

Der er særligt to ændringer på vej af lejeloven, som du, som udlejer, skal være særlig opmærksom på. Ændringerne træder i kraft 1. juli 2020. Læs mere om de to ændringer her.

Lejere må ikke tilbydes betaling for fraflytning

Tidligere har man som udlejer kunnet tilbyde en lejer betaling for at fraflytte lejemålet. Det har f.eks. været anvendt, hvis udlejer har haft et ønske om at sælge ejendommen eller udvikle ejendommen til en anden anvendelse.

Det er fra 1. juli 2020 ikke længere lovligt at tilbyde lejere betaling for at fraflytte lejemålet. Hvis man som udlejer alligevel vælger at indgå en sådan aftale med lejer, og lejer efterfølgende bestrider aftalen, kan lejeren dels blive boende/flytte retur i lejemålet og dels beholde betalingen.

Såfremt lejeren vælger at tage sagen videre, risikerer udlejer desuden minimum en bøde og maksimalt fængsel i 4 måneder.

Dog må lejeren gerne opfordre udlejeren til at yde kompensation for at fraflytte samt at modtage en kompensation.

Udlejer har pligt til at give lejere besked om afgørelser

Udlejer har fra 1. juli 2020 pligt til at informere alle lejere eller en evt. beboerrepræsentationen i en ejendom, hvis en lejer har fået helt eller delvist medhold i en sag vedrørende boligforholdet (enten ved et huslejenævn eller ved en domstol). Dette gælder dog ikke forhold vedrørende husordenssager.

Det vil eksempelvis sige, at såfremt en udlejer har flere lejemål i samme ejendom og en enkelt af lejerne får Huslejenævnets vurdering af, at lejen er for høj, har udlejer pligt til at sende en kopi af afgørelsen til de øvrige lejere i ejendommen.

Hvis udlejer ikke giver de øvrige lejere besked om afgørelsen, risikerer udlejer minimum en bøde og maksimalt fængsel i 4 måneder.

Er du udlejer og har du brug for rådgivning?

Hvis du er udlejer og har spørgsmål til ovenstående eller andet, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Fraflytningsopgøret

Når du som udlejer har modtaget en opsigelse fra din lejer eller selv har opsagt denne, er der flere ting, du skal være opmærksom på, for at sikre dig, at du kan gøre eventuelle istandsættelseskrav gældende over for lejeren.