Medtag cyberangreb i force majeure-klausulen i dine salgs- og leveringsbetingelser

Derfor bør cyberangreb medtages som en force majeure-omstændighed

Har du overvejet at medtage ”cyberangreb” i force majeure-klausulen i dine salgs- og leveringsbetingelser? Det kan blive dyrt ikke at gøre det.

Som det helt klare udgangspunkt er såvel køber som sælger forpligtet til at levere den ydelse, som fremgår af aftalen med køber. Hvis sælger ikke opfylder sin forpligtelse, er køber som udgangspunkt heller ikke forpligtet til at betale i henhold til aftalen. I visse tilfælde kan køber endda kræve erstatning fra sælgeren, der ikke har opfyldt sin forpligtelse.

I force majeure-tilfælde fritages sælger for at opfylde sin forpligtelse

Der kan forekomme særlige situationer, hvor sælger fritages for at opfylde sin forpligtelse, mens køber fortsat er forpligtet til at betale købesummen. Disse kaldes force majeure-tilfælde.

Force majeure-tilfælde omfatter i den almindelige obligationsret:

  • Krig
  • Naturkatastrofer
  • Indførelsesforbud og lignende

Når sælger ikke kan opfylde sin del af kontrakten grundet force majeure, fritages han/hun for dette uden at være erstatningsansvarlig. Køberen fritages dog ikke for at betale købesummen i disse tilfælde.

Medtag cyberangreb i force majeure-klausulen i dine salgs- og leveringsbetingelser

Langt de fleste virksomheder har i deres salgs- og leveringsbetingelser medtaget en force majeure-klausul, der udvider det generelle obligationsretlige force majeure-begreb.

Ofte er der tilføjet følgende eller lignende omstændigheder; almindelig vareknaphed, beslaglæggelse, ekstraordinære indgreb fra EU-myndighedernes side, manglende transportmuligheder, fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder som sælger ikke er direkte herre over, hvorfor sælger ikke er forpligtet til at levere som aftalt, uden at dette dog fritager køber fra at skulle betale købesummen.

– Hos Penta Advokater har vi endnu ikke set salgs- og leveringsbetingelser, hvor der i force majeure-klausulen er medtaget det tilfælde, at virksomheden rammes af cyberangreb, siger advokat Christian Schlüter og tilføjer

– Cyberangreb har imidlertid kostet mange virksomheder dyrt på grund af blandt andet forsinkelser. Som kendte eksempler kan nævnes Mærsk, der mistede milliarder, da de i juni 2017 var udsat for cyberangreb samt Demant, der har nedjusteret forventningerne til deres overskud i 2019, som følge af at de har mistet 550 – 650 millioner, fordi de i starten af september 2019 blev ramt af et hackerangreb. Hos Penta Advokater vil vi derfor opfordre alle til at medtage cyberangreb som en force majeure-omstændighed, der medfører ansvarsfritagelse.

Skal dine salgs- og leveringsbetingelser opdateres?

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, og vi hjælper gerne med at gennemgå jeres salgs- og leveringsbetingelser med henblik på eventuelle opdateringer i forhold til best practise og lovændringer, der måtte være kommet til, siden jeres salgs- og leveringsbetingelser blev udarbejdet. Kontakt en af vores advokater for at få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.