Hvornår er en aftale bindende?

Overvejer du at sælge din gamle brugte bil eller dine guld lysestager? Så er det en fordel at kende reglerne for, hvornår en aftale er bindende mellem private personer.

Som udgangspunkt er der indgået en gyldig og bindende aftale, når der er afgivet et tilbud og en accept af tilbuddet. Det betyder, at hvis du tilbyder at sælge din bil for 50.000 kr., og køber takker ja til tilbuddet, så er både du og køber forpligtet til at overholde aftalen.

Mundtlig eller skriftlig aftale

Det følger af aftaleloven, at en aftale er bindende, når der er fremsat et tilbud, og tilbuddet er accepteret. Det er underordnet, om aftalen er indgået skriftligt eller mundtligt. Dog er en skriftlig aftale at foretrække, da en mundtlig aftale kan være svær at bevise, hvis der skulle opstå en tvist.

Der findes ikke nogen krav til, at en aftale skal være indgået i en kontrakt. Det betyder, at det er underordnet for aftalens gyldighed, om den er indgået på SMS, pr. mail eller i en fysisk kontrakt, så længe pris og ydelse fremgår.

Frist for accept

En tilbudsgiver kan selv fastsætte en acceptfrist. Hvis du tilbyder en person, at denne kan købe din bil for 50.000 kr., og at du skal have svar inden 14 dage, så er både du og køber bundet af aftalen, hvis køber accepterer at ville købe bilen for 50.000 kr. indenfor de 14 dage.

Accepterer køber tilbuddet efter de 14 dage er gået, anses det for et nyt tilbud. Det betyder, at nu er køberen den der afgiver et tilbud, hvor denne vil købe din bil for 50.000 kr. Det står dig frit for, om du vil acceptere tilbuddet, eller afslå. Du er altså ikke længere bundet af dit tilbud om at sælge bilen for 50.000 kr., når fristen er udløbet.

Det samme gør sig gældende, hvis køberen accepterer at ville købe bilen, men kun vil give 45.000 kr. Det anses for et afslag af dit tilbud og fremsættelse af et nyt tilbud. Der er ikke indgået en bindende aftale, medmindre du accepterer tilbuddet om at sælge bilen for 45.000 kr. Også her står det dig frit, om du vil acceptere eller afslå.

Hvis ikke der er anført en frist for accepten af tilbuddet følger det aftaleloven, og fristen afhænger blandt andet af, at modtageren af tilbuddet skal have haft rimelig betænkningstid.

Bliver tilbuddet afslået, anses tilbuddet for bortfaldet – også selvom fristen endnu ikke er udløbet.

Er tilbuddet fremsat mundtlig, bortfalder det hvis det ikke accepteres straks. I praksis er ”straks” indtil samtalen afbrydes, eller samtaleemnet ændres.

Aftalefortolkning

Hvis I laver en skriftlig aftale, som har et uklart eller tvetydigt indhold, eller hvis der opstår en situation, som aftalen ikke tager stilling til, kan det give anledning til en konflikt. For at løse konflikten, kan der anvendes forskellige fortolkningsregler, herunder koncipistreglen. Den betyder, at aftalen fortolkes imod den der har udarbejdet aftalen, da denne havde mulighed for at forhindre uklarheden, ved aftalens udformning.

Hvis aftalen ikke overholdes

Selvom du har indgået en bindende aftale, hænder det desværre, at modparten ikke ønsker at overholde aftalen. I et sådant tilfælde anbefales det at kontakte en advokat, som kan hjælpe med at klarlægge, hvordan du står i situationen og hvad næste skridt er.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til aftaleindgåelse og udformning af aftale eller er der opstået en tvist som følge af en eksisterende aftale, er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater, til en uforpligtende drøftelse om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?