Hvad er bestyrelsens opgave

Hvad er bestyrelsens opgave?

Det er en udbredt misforståelse, at professionelle bestyrelser kun giver mening for store virksomheder. En korrekt sammensat bestyrelse kan bidrage med sparring og supplerende kompetencer, og derved sikre løbende udvikling uanset virksomhedens størrelse.

Advokat Helge Busk har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og er bestyrelsesmedlem i flere forskellige virksomheder. Ifølge ham er bestyrelsens primære opgave at hjælpe virksomhedsejeren med at sætte kursen og efterfølgende sikre, at den bliver holdt, men han peger på, at en korrekt sammensat bestyrelse desuden kan bidrage med supplerende kompetencer inden for områder som jura, markedsføring og økonomi.

Kritiske spørgsmål sikrer udvikling

En bestyrelse ser tingene udefra og stiller de kritiske og til tider nødvendige spørgsmål, som er medvirkende til, at virksomheden løbende udvikler sig.

– En bestyrelse kan sagtens finde på at pege på enkelte processer i virksomheden og spørge, hvorfor der bliver gjort, som der bliver gjort. Nogle gange er der en velovervejet årsag til det, andre gange kan det være med til at sætte nogle tanker i gang, som måske i sidste ende fører til, at arbejdsgange bliver optimeret, siger advokat Helge Busk.

Tre gode råd når du skal sammensætte en bestyrelse

Advokat Helge Busk har tre gode råd til dig, der ønsker en bestyrelse.

  • Identificér dine behov og formulér dine krav til en bestyrelse
    Du skal sammensætte en bestyrelse, der kan bidrage med viden og kompetencer, der supplerer den eksisterende ekspertise i din virksomhed
  • Få styr på formaliteterne
    Når dine bestyrelsesmedlemmer er blevet valgt ind på en generalforsamling, skal de registreres hos Erhvervsstyrelsen. Derudover skal du have styr på bestyrelseshonorar og bestyrelsesansvarsforsikring, og endelig skal bestyrelsen i fællesskab udarbejde en forretningsorden
  • Sørg for at der kan skiftes ud i bestyrelsen
    Din virksomhed forandres over tid, og det stiller løbende nye krav til din bestyrelse. Derfor skal du sørge for, at aftalerne med dine bestyrelsesmedlemmer giver dig mulighed for at skrifte ud og udvide, hvis bestyrelsen ikke længere matcher behovet i din virksomhed

Vil du vide mere?

Hvad er bestyrelsens opgave

Hvad er bestyrelsens opgave?

Det er en udbredt misforståelse, at professionelle bestyrelser kun giver mening for store virksomheder. En korrekt sammensat bestyrelse kan bidrage med sparring og supplerende kompetencer, og derved sikre løbende udvikling uanset virksomhedens størrelse.

Kriser stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 har ændret hverdagen i mange virksomheder. Fokus er for en tid blevet flyttet fra vækst og langsigtede strategiplaner til tæt monitorering af virksomhedens cash-flow og løbende budgetopfølgning. Det stiller større krav til bestyrelsen.