Kriser stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 har ændret hverdagen i mange virksomheder. Fokus er for en tid blevet flyttet fra vækst og langsigtede strategiplaner til tæt monitorering af virksomhedens cash-flow og løbende budgetopfølgning. Det stiller større krav til bestyrelsen.

Normalt er det en bestyrelses vigtigste opgave at tegne de overordnede linjer og male med den brede strategiske pensel. Bestyrelsen hjælper med at fastlægge kursen for din virksomhed, og bestyrelsens viden og kompetencer giver dig en større sikkerhed, når du skal træffe vigtige strategiske beslutninger.

Aktuelt mærker mange virksomheder større eller mindre forretningsmæssige konsekvenser af COVID-19. Bestyrelsens fokus er derfor i øjeblikket rettet mod tæt monitorering af din virksomheds cash-flow og løbende budgetopfølgning.

Bestyrelsens forpligtelser og ansvar

En bestyrelse er underlagt en række forpligtelser. Kontrol af virksomhedens økonomiske og finansielle situation er blandt nogle af bestyrelsens forpligtelser. Blandt bestyrelsens opgaver kan nævnes:

  • Overholdelse af kapitaltabsreglerne. Der findes regler for, at selskaber har pligt til at reetablere deres egenkapital, hvis selskabskapitalen tabes
  • Sikre likviditet til fortsat drift
  • Indarbejdelse af udskudt moms og skat i likviditetsbudgetterne
  • Inddrivelse af udeståender

En bestyrelse har et ansvar, og bestyrelsesansvaret betyder, at bestyrelsesmedlemmerne kan stilles til personligt ansvar for deres handlinger, og ikke mindst såfremt bestyrelsen undlader at gøre hvad den har ansvar for. Ansvaret er det samme for alle bestyrelsesmedlemmer i en bestyrelse, og det er der, uanset om bestyrelsesmedlemmerne modtager honorar for deres arbejde eller om de arbejder gratis i bestyrelsen.

Bestyrelsen giver værdifuld sparring til ledelsen

Hvis bestyrelsen sammensættes og bruges korrekt, kan den bidrage med værdifuld sparring til ledelsen. Forudsætningen for, at bestyrelsen er værdiskabende, er dels, at bestyrelsen er klædt på til at udfordre virksomhedens ledelse på en forsvarlig drift, og dels at ledelsen er lydhør over for bestyrelsen.

I Penta Advokater er vi betroet mange bestyrelsesposter, og vi har derfor professionel erfaring med bestyrelsesarbejdet. Vi synes, at det er et privilegie at få lov til arbejde helt tæt med virksomhedsejere omkring den strategiske udvikling af deres virksomhed, samt at medvirke til, at virksomheden kommer igennem en alvorlig krise, såfremt det er muligt

Hvis virksomheden skal have maksimalt udbytte af bestyrelsen råder vi, qua vores erfaring, til, at der:

  • Sættes åremål for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse
  • Er fokus på sammensætning af relevante kompetencer i bestyrelsen
  • Foretages en årlig bestyrelsesevaluering
  • Sikres professionel ledelse af bestyrelsen

Vil du vide mere?

Hvad er bestyrelsens opgave

Hvad er bestyrelsens opgave?

Det er en udbredt misforståelse, at professionelle bestyrelser kun giver mening for store virksomheder. En korrekt sammensat bestyrelse kan bidrage med sparring og supplerende kompetencer, og derved sikre løbende udvikling uanset virksomhedens størrelse.

Kriser stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 stiller større krav til bestyrelsen

COVID-19 har ændret hverdagen i mange virksomheder. Fokus er for en tid blevet flyttet fra vækst og langsigtede strategiplaner til tæt monitorering af virksomhedens cash-flow og løbende budgetopfølgning. Det stiller større krav til bestyrelsen.