Driver du din praksis i et I/S med et bagvedliggende ApS?

Driver du din praksis i et I/S med et bagvedliggende ApS?

Med virkning for indkomståret 2018 er der vedtaget en lovbestemmelse, der fastsætter, at deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst kan anses for selvstændig virksomhed.

Lovbestemmelsen er indført for at undgå misbrug og lade lønmodtagere sætte sig selv på aktier ved at erhverve en beskeden andel af arbejdsgiverens virksomhed. Bestemmelsen sigter primært efter partnerselskaber og kommanditselskaber, men også I/S’er, der er ejet af et selskab med begrænset hæftelse. Bestemmelsens formulering giver efter Penta Advokaters opfattelse plads til for megen fortolkning.

Konsekvensen ved ikke at være selvstændigt erhvervsdrivende

Konsekvensen af, at SKAT vurderer, at du ikke er selvstændigt erhvervsdrivende, men derimod er lønmodtager er, at du ikke kan anvende virksomhedsordningen (og dermed en foreløbig lavere skatteprocent). Samtidig skal selskabet indeholde A-skat mv. og risikerer en bøde, hvis dette ikke overholdes. Det er derfor meget relevant at vurdere, om man stadig er selvstændigt erhvervsdrivende.

Undersøg om du betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende

Vurderingen af, om man (fortsat) er selvstændigt erhvervsdrivende kan koncentreres om to væsentlige forhold:

  1. Økonomisk risiko og
  2. Indflydelse i virksomheden

– Kort og firkantet fortalt, skal der være en risiko for et økonomisk tab for tandlægen/lægen/fysioterapeuten el.lign. Det er ikke tilstrækkeligt, at risikoen alene består i, at man ikke bliver honoreret for sin arbejdsindsats. Herudover skal den økonomiske risiko have et væsentlig omfang set i forhold til det løbende vederlag, man modtager fra selskabet, forklarer advokat Helge Busk og fortsætter

– For at kriteriet om indflydelse kan tillægges tilstrækkelig vægt ved vurderingen af, om den pågældende er selvstændigt erhvervsdrivende, må den pågældende indtage en position i virksomheden, der indebærer en reel indflydelse på forretningens overordnede beslutninger. Det er derimod ikke tilstrækkeligt kun at se på den enkelte deltagers stemmeret.

Driver man eksempelvis en velkonsolideret lægepraksis/tandlægeklinik eller lignende som partnerselskab, kommanditselskab eller et I/S, der er ejet af et ApS, hvor der ikke længere er en reel økonomisk risiko for tab, er det bestemt værd at undersøge nærmere, om SKAT stadig vil betragte den enkelte ejer for selvstædigt erhvervsdrivende. Er man i tvivl, kan det være en god ide at bede SKAT om et bindende svar. Til illustration af ovenstående kan vi henvise til SKATs bindende svar.

Har du spørgsmål til virksomhedsdrift i sundhedssektoren?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i forbindelse med din praksis/klinik, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Helge Busk og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?