Få rådgivning før du indgår en franchiseaftale

Overvejer du at indgå en franchiseaftale? Det skal du have styr på.

En franchiseaftale kan få stor betydning for din tilværelse. Derfor er det vigtigt, at du gør dig grundige overvejelser, inden du vælger franchisekoncept og skriver under på aftalen.

Der er stor forskel på franchisekoncepter og –aftaler, og på hvor fordelagtigt det er for dig at købe dig ind i det enkelte koncept. Læs her hvad du blandt andet skal være opmærksom på, inden du træffer dit valg.

Hvilket franchisekoncept er der tale om?

Er der tale om et langtidsholdbart franchisekonceptet, er det en døgnflue eller er det koncept der har udviklingspotentiale? Et eksempel på et stationært franchisekoncept er reparationer af bilruder. Du kan ikke øge den samlede målgruppe gennem markedsføring eller lignende, men du naturligvis kan gøre dit til, at de vælger dig frem for en konkurrent.

Inden du skriver under på en kontrakt, skal du overveje konceptet nøje, herunder din mulighed for at påvirke indtjeningen.

Hvad ligger til grund for konceptet og kontrakten?

Du skal også forholde dig til, om det pågældende franchisekoncept er baseret på faktuel viden, eller om der er tale om løse idéer/perspektiver fra franchisegivers side?

I din vurdering af konceptet er det vigtigt, at du ved, hvad der ligger til grund for det koncept og budgetoplæg, du præsenteres for. Det giver dig mulighed for at stille dig kritisk over for det kundegrundlag og de indtjeningsmuligheder, du præsenteres for.

Hvilke betingelser bliver du tilbudt?

Der er stor forskel på betingelserne i franchiseaftaler. Det gælder både, når du træder ind, mens du er en del af franchisekonceptet, og når din aftale udløber. Der er blandt andet forskel på, hvor bundet du er efterfølgende, herunder om du må starte lignende virksomhed eller blive ansat i en konkurrerende virksomhed.

Det er vigtigt, at du har helt styr på de betingelser, der er forbundet med kontrakten, inden du skriver under, så du ved, hvordan du er stillet både under og efter aftalen.

Få rådgivning

En franchiseaftale kan få stor betydning for din tilværelse, både i positiv og negativ forstand. Derfor er det vigtigt med god rådgivning fra advokater og revisorer, der har erfaring med franchisekontrakter og som blandt andet kan rådgive dig om det langtidsholdbare i kontrakten.

Hos Penta Advokater har vi rådgivet franchisetagere gennem de seneste 20 år og har derigennem oparbejdet en unik viden om og indsigt i de forskellige typer af franchiseaftaler på markedet. Kontakt os for rådgivning hvis du overvejer at indgå en franchiseaftale.

Vil du vide mere?

Nye lovændringer om seksuel chikane på arbejdspladsen

Trepartsaftalen og de nye lovændringer har til formål at understøtte en kulturforandring på de danske arbejdspladser. Det skal være med til at sikre, at arbejdsgivere og medarbejdere bliver bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane.