Advokater med speciale i franchise

Juridisk gennemgang af din franchisekontrakt

Hos Penta Advokater er vi specialister i franchisekontrakter og får mange henvendelser fra franchisetagere, der ønsker gennemgang af kontrakter inden aftaleindgåelse.

Ofte får vi tilsendt komplicerede og tunge kontraktoplæg, hvor det er svært selv for en erfaren franchiseadvokat at finde ud af, hvad der er hoved og hale i kontrakten. Ofte er det vanskelige kontrakter, hvor man som franchisetager, er ringe stillet ved aftalens ophør, herunder urimelige begrænsninger for ny beskæftigelse. Desuden oplever vi ofte, at der ikke er fastsat økonomiske vilkår for honorering af opbygget goodwill i forbindelse med aftalens ophør. Derved står franchisetager ofte kun tilbage med det eventuelle driftsmæssige overskud, der er skabt i kontraktperioden.

Afvikling af varelager og driftsmidler

Ved franchisekontraktens ophør er det vigtigt, at der er sikrede ordentlige og rimelige vilkår for afkøb af varelagre og eventuelle driftsmidler ejet af franchisetager.

Dette skal du være opmærksom på ved franchisekoncepter

Forståelse af franchisemodellen
En af de største faldgruber ved franchisekontrakter er manglende forståelse for, hvad franchisemodellen indebærer. Det er vigtigt at forstå, at som franchisetager, er man bundet af kontrakten og de retningslinjer, som franchisegiveren har fastsat. Det kan betyde, at man som franchisetager, har mindre frihed i forhold til at drive sin egen virksomhed, end man måske havde forestillet sig.

Forberedelse og research
Det er vigtigt at foretage en grundig research af franchisekæden, inden man indgår en franchisekontrakt. Det kan være en god idé at tale med andre franchisetagere i kæden og få deres syn på at være en del af franchisemodellen. Det kan også være en god idé at undersøge, hvordan franchisekæden klarer sig på markedet, og om der er problemer eller udfordringer, som man bør være særlig opmærksom på.

Klarhed om økonomien i konceptet
Det er vigtigt at forstå, hvad omkostningerne ved at være en del af franchisekæden er, og hvordan man kan forvente at tjene penge som franchisetager. Det kan også være en god idé at undersøge, hvilken støtte man kan forvente at modtage fra franchisegiveren, og om der er nogle ekstra omkostninger, man bør være særlig opmærksom på.

Kommunikation og dialog
Det er vigtigt at der er en åben og konstruktiv kommunikation mellem franchisetager og franchisegiver. Det kan være en god idé at aftale faste møder for at sikre, at man er på samme side i forhold til, hvad der forventes af hinanden i kontrakten. Det kan også være en god idé at have en klar forståelse af, hvilken support man kan forvente fra franchisegiveren, og hvordan man kan kontakte dem, hvis man har brug for hjælp eller rådgivning.

Fleksibilitet og frihed
Manglende fleksibilitet kan være en faldgrube ved indgåelse af en franchisekontrakt. Som franchisetager er man bundet af de retningslinjer, som franchisegiveren har fastsat og udstukket, og det kan betyde, at man har mindre fleksibilitet i forhold til at drive sin egen virksomhed. Det er vigtigt at have en grundig forståelse af, hvad man kan og ikke kan gøre som franchisetager, og hvordan man tilpasser sig de gældende retningslinjer i franchisekonceptet.

Har du spørgsmål til en franchisekontrakt?

Er du i tvivl om indholdet i din franchisekontrakt, så lad altid en erfaren franchiseadvokat gennemgå aftalen inden indgåelse eller fornyelse. Vi hjælper dig med at gennemskue faldgruber og sikrer dig de bedst mulige aftalevilkår, i dit fremtidige partnerskab med franchisegiver. 

Vil du vide mere?

Nye lovændringer om seksuel chikane på arbejdspladsen

Trepartsaftalen og de nye lovændringer har til formål at understøtte en kulturforandring på de danske arbejdspladser. Det skal være med til at sikre, at arbejdsgivere og medarbejdere bliver bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane.