5 gode råd til at drive en praksis sammen

5 gode råd til at drive en praksis sammen

Der er mange ting at forholde sig til, når man driver en praksis sammen med andre. Kombineret med en travl hverdag kan det give anledning til konflikter i ejerkredsen.

Advokat Helge Busk har rådgivet privatpraktiserende praksisser i mere end 20 år. I denne artikel har han samlet sine fem bedste råd til en mere smidig drift af en praksis med flere ejere.

1. Vær den bedste udgave af dig selv

I en presset hverdag kan man nemt forfalde til at stille større krav til sine kompagnoner og eksempelvis forlange, at de arbejder over i visse perioder, eller at de tager en større andel af de administrative forpligtelser. Det er i den forbindelse vigtigt, at man husker at se indad og vurdere sin egen performance nøgternt.

For at mindske gnidninger og en for hård tone kan det for mange være nyttigt at visualisere ”drømmekollegaen”. Det kan gøres helt lavpraktisk ved, at man i ejerkredsen beskriver sin drømmekollegas karaktertræk. Beskrivelsen kan efterfølgende hænges op i frokostrummet, så man let kan se, om man selv lever op til ”drømmekollegaen”.

– Det handler i bund og grund om, hvilken attitude man har over for de andre ejere kombineret med lysten til at være den bedste udgave af sig selv, siger Helge Busk.

2. I driver en forretning sammen

Det kan være en fordel at gøre sig klart, at man driver en forretning sammen. Man behøver ikke nødvendigvis at være gode, private venner og deltage i hinandens private sammenkomster.

– I driver en forretning sammen, som bygger på jeres fælles faglige kompetencer, hvor I gerne skal gøre hinanden bedre. I kan derfor med fordel adskille privatliv og forretningsliv, så I kan have forretningsmæssige samtaler med hinanden uden at faglig konstruktiv kritik bliver opfattet som angreb på kompagnonens personlighed, forklarer Helge Busk.

3. Konflikter løses ved fysiske møder

Tag fat om nældens rod når der opstår konflikter. Hold et møde hvor I diskuterer sagen.

E-mailkorrespondancer og sms’er hvor modtagerne ikke kan fornemme tonefald m.v. medfører ganske ofte en optrapning af konflikten. Tag derfor hellere et fysisk møde, hvor I kan drøfte sagen, så I kan få den lagt bag jer.

4. Skriftlighed og referater

Skriv de væsentligste drøftelser og alle beslutninger ind i et referat, når I afholder møder. På den måde sikrer I en fælles forståelse af, hvad I har aftalt.

5. Dagsorden med start og slut

Hold møde når I holder møde. Hold det effektivt, komprimeret og relevant.

Det kan være fristende at holde uformelle møder, hvor den ene stikker hovedet ind til den anden for at afklare forskellige problemstillinger uden at sikre sig, at man har modtagerens opmærksomhed.

– Det giver anledning til misforståelser og mistrivsel, når man ikke er enige om retningen, og der ikke er klarhed over, hvad der er aftalt. Min råd er derfor, at man går et trin op i formaliteten, når man drøfter forretningsforhold, så alle omkring bordet er med på, hvad der diskuteres og besluttes, runder Helge Busk af.

Søger du rådgivning om konflikthåndtering?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning om konflikthåndtering eller løsning af komplicerede samarbejdsforhold i forbindelse med jeres praksis/klinik, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Helge Busk og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?