Derfor skal advokaten inddrages ved en klinikoverdragelse

Hvornår skal advokaten inddrages ved en klinikoverdragelse?

Penta Advokater rådgiver hvert år både købere og sælgere om klinikoverdragelser inden for det sundhedsfaglige område. Vi oplever, at mange er usikre på, hvornår i processen advokaten bør inddrages.

Hvis du søger juridisk rådgivning som sælger eller køber af en klinik, er det vigtigt, at du henvender dig på det rette tidspunkt for at få det maksimale udbytte af rådgivningen.

Få advokaten på banen fra starten

Advokat Helge Busk har rådgivet den privatpraktiserende sundhedssektor i mere end 20 år, og han har en klar holdning til, hvornår advokaten skal inddrages i processen.

– Advokaten skal på banen fra start og anvendes til at komme rigtigt ind i forhandlingerne med den anden part, få skåret ind til benet og få stillet de rigtige spørgsmål fra begyndelsen, siger han og tilføjer:

– Vi oplever, at nogen venter helt til slut med at kontakte os – måske med en forventning om at det på den måde vil være langt billigere – men det er meget sjældent tilfældet. Tværtimod er det typisk mindre kompliceret, og dermed en mindre omkostningstung opgave, at sikre en god aftale, hvis man har været inde over fra start, end det er at tilpasse en mangelfuld aftale efterfølgende.

Hos Penta Advokater anbefaler vi derfor, at parterne i en klinikoverdragelse bliver enige om, hvilke dokumenter der skal udarbejdes og får dem skrevet. Først når hele processen er afsluttet fra overdragelsesaftale til ejeraftale, visionspapir, lejeaftaler osv., underskriver parterne overdragelsesaftalen. På den måde er alle parter bevidste om, hvad de skriver under på og under hvilke forudsætninger. Det kan kræver utrolig meget energi af parterne, såfremt man først efter overdragelsen skal nå til enighed om forventningerne.

Det kan advokaten hjælpe med ved en klinikoverdragelse

Det er Penta Advokaters opfattelse, at parterne kan spare meget tid og energi ved at rådføre sig med en advokat, inden forhandlingerne går i gang. Advokaten kan blandt andet være med til at sikre, at forhandlingen ikke kun kommer til at dreje sig om pris, men at også vilkårene for et eventuelt fremtidigt samarbejde spiller en rolle i forhandlingen. I nogle tilfælde er der desuden en tendens til, at der bruges mere tid på små detaljer end på at få selve grundlaget for aftalen på plads. Her kan advokaten hjælpe med at fastholde fokus på de vigtige elementer i aftalen.

Advokaten fungerer desuden som en god lynafleder i en forhandlingssituation. Det er typisk mindre konfrontatorisk at fortælle en kommende kompagnon i en klinik, at det er ens rådgiver, som ønsker at se dokumentation for X, Y eller Z, og ikke én selv.

– Afslutningsvist vil jeg gerne knytte en kommentar til processen i forhold til rådgivning og efterfølgende dokumentudfærdigelse. Som advokat får jeg nogen gange skudt i skoene, at advokater bruger de samme dokumenter hver gang blot med tilrettet pris. Dertil vil jeg gerne sige, at vi naturligvis ikke opfinder den dybe tallerken hver gang, men vores rådgivning er baseret på indgående og mangeårig erfaring inden for det sundhedsfaglige område. Med andre ord tager vi udgangspunkt i den konkrete situation, yder rådgivning ud fra den erfaring vi har opbygget gennem mere end 20 år og udfærdiger dokumenterne, så de afspejler den pågældende situation, siger advokat Helge Busk.

Overvejer du at købe eller sælge en klinik?

Hvis du overvejer du at købe eller sælge en klinik, eller indgå i et kompagniskab, er du velkommen til at kontakte advokat Helge Busk for en drøftelse af, hvad vi kan bistå med i processen.

Vil du vide mere?