Bo- og gaveafgiften hævet til 15 %

Regeringen vil hæve bo- og gaveafgiften til 15 % igen

Onsdag den 2. oktober 2019, præsenterede finansminister Nicolai Wammen regeringens finanslovforslag. Et af punkterne i lovforslaget er en tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger.

Da aftalen, der danner grundlag for den socialdemokratiske mindretalsregering, blev præsenteret, lød det, at der ville komme målrettede skattestigninger, blandt andet gennem en tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger. Dengang var det ikke konkretiseret yderligere, men nu hvor Folketinget er vendt tilbage efter endt sommerferie, er der kommet flere fakta på bordet.

Tilbagerulning af den lempede bo- og gaveafgift

2. juni 2017 vedtog Folketinget, at bo- og gaveafgiften skulle sænkes gradvist fra 15 til 5 % frem mod 2020. Her i 2019 udgør den 6 %. Formålet med afgiftslempelsen var at gøre det billigere at overdrage en familieejet virksomhed til næste generation.

Skatteministeriet fortalte dengang i en pressemeddelelse, at de familieejede virksomheder samlet set står for mere end 70 % af den danske eksport til udlandet, og at de beskæftiger 6 ud af 10 privatansatte herhjemme. Afgiftslempelsen skulle blandt andet sikre, at danske arbejdspladser blev på danske hænder.

Ifølge den nuværende regerings finanslovsforslag “Velfærd først – tryghed, tillid og en grøn fremtid”, som blev præsenteret onsdag d. 2. oktober 2019, ønsker regeringen at ensrette beskatningen af arv og gave, så satsen igen bliver 15 % for alle. Regeringen vurderer, at ensretning af beskatningen vil reducere indkomst- og formueforskellene.

For at afhjælpe bo- og gaveafgiftens likviditetsmæssige påvirkning af virksomhederne, ønsker regeringen samtidig at forbedre den nuværende henstandsordning ved at indføre et retskrav på henstand og forlænge afdragsperioden fra 15 år til 30 år.

Tilbagerulning gør vilkårene ringere

Når en virksomhed overdrages ved et generationsskifte, er det ikke virksomheden, men ejeren personligt, der skal betale bo-og gaveafgiften. Ejeren vil tit skulle hæve midler i virksomheden for at kunne betalte denne afgift. Dette udbytte beskattes med 42 %.

Herudover skal bo- og gaveafgiften, som beregnes på baggrund af virksomhedens værdi, betales.

– Vi har før år 2015 haft regler om, at en virksomhed kunne overdrages til formueskattekursen, hvis bo- og gaveafgiften på 15 % blev betalt. I dag kan virksomhederne ikke værdiansættes til formueskattekursen, og vi vil derfor stå med ringere vilkår for generationsskifterne, hvis afgiftesatsen føres tilbage til 15 %. Virksomhederne risikerer at skulle betale bo- og gaveafgifter på et langt højere niveau end tidligere, siger advokat Humle Pugh og tilføjer, at økonomiske overvejelser vil kunne medføre, at nogle virksomheder, som allerede var i overvejelse om generationsskifte, vil fremrykke dette.

Søger du rådgivning om generationsskifte af virksomhed?

Hvis du søger rådgivning om generationsskifte af virksomhed eller har spørgsmål til, hvad du skal være opmærksom på, når bo- og gaveafgiften hæves, er du velkommen til at kontakte advokat Humle Pugh og Michael Duelund for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?