Få rådgivning hvis du skal omregistrere dit selskab

Iværksætterselskaber (IVS) – omregistrering eller opløsning

Fristen for opløsning eller omregistrering af alle IVS’er er forlænget til 15. oktober 2021. Det kan dog være en god ide at overveje processen nu.

Oprindeligt besluttede Folketinget, at alle iværksætterselskaber skal opløses eller omregistreres den 15. april 2021. Siden blev der fremsat et lovforslag om at forlænge fristen til 15. oktober 2021, og det lovforslag er nu vedtaget.

Læs her hvorfor det kan være en god ide at gøre sig overvejelser omkring processen nu.

Hvad kræver det at få mit IVS omregistreret til et ApS?

Hvis man har et aktivt og velfungerende IVS, anbefaler vi, at selskabet omregistreres til et anpartsselskab hos Erhvervsstyrelsen. Derved beholder selskabet sit CVR-nr. og kan fortsætte sin virksomhed uden større ændringer.

Betegnelsen ”IVS” i selskabets navn ændres til ”ApS”, og selskabskapitalen skal forhøjes til minimum 40.000 kr., som er mindstekapitalkravet for anpartsselskaber. I forhold til forhøjelse af selskabskapitalen er der to tilfælde:

  1. Hvis selskabets reserver er nok til at dække differencen mellem den nuværende selskabskapital og de 40.000 kr., skal reserverne blot overføres til den bundne selskabskapital. Man behøver altså ikke at indbetale et kontantbeløb.
  2. Hvis man har nogle reserver, men ikke 40.000 kr.,, skal man overføre reserverne til den bundne selskabskapital og indbetale differencen kontant. 

Tidligere var reglen at en negativ egenkapital først skulle udlignes, inden man kunne omregistrere sit IVS til et ApS, men af den nye lov fremgår det, at man kan ”se bort” fra den negative egenkapital og nøjes med at indbetale forskellen på den registrerede selskabskapital og 40.000 kr. som beskrevet oven for. Der gælder ikke længere et krav om udarbejdelse af revisorerklæring i forbindelse med omregistreringen til ApS, og kapitalforhøjelsen sker efter reglerne i selskabslovens kapitel 10.

Omregistreringen skal besluttes på en generalforsamling, hvor kapitalejerne samtidig skal godkende tilrettede vedtægter for selskabet. 

Hvordan lader jeg mit IVS opløse?

Hvis man af den ene eller den anden grund ønsker at opløse sit – solvente – IVS, sker det enten ved en likvidation eller ved opløsning med betalingserklæring.

Derudover kan man fusionere selskabet med et andet, hvorved det ”opsluges” af det fortsættende selskab.

Uanset hvordan man lader sit IVS opløse, er det vigtigt, at selskabet samtidig afmeldes for pligter hos SKAT.

Hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget?

I praksis giver Erhvervsstyrelsen selskabet en ”advarsel” i form af en (ny) frist. Såfremt omregistrering/opløsning fortsat ikke sker, vil selskabet uden yderligere varsel blive sendt til tvangsopløsning ved skifteretten efter fristens udløb.

Har du spørgsmål til omregistrering eller opløsning af et IVS?

Der kan melde sig mange spørgsmål i forbindelse med en omregistrering eller opløsning af et IVS.

Hos Penta Advokater står vi klar til at besvare dem og hjælpe dig med at træffe de rigtige valg.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.