Få rådgivning hvis du skal omregistrere dit selskab

Iværksætterselskaber (IVS) – omregistrering eller opløsning

Et nyt lovforslag lægger op til at forlænge fristen for opløsning eller omregistrering af alle IVS’er til 15. oktober 2021. Læs hvorfor det alligevel kan være en god ide at overveje processen nu.

Som vi tidligere har skrevet om, har Folketinget besluttet, at alle iværksætterselskaber skal opløses eller omregistreres den 15. april 2021. Der er netop fremsat lovforslag om at forlænge fristen til 15. oktober 2021, men derfor kan det alligevel være en god ide at gøre sig overvejelser omkring processen nu.

Hvad kræver det at få mit IVS omregistreret til et ApS?

Hvis man har et aktivt og velfungerende IVS, anbefaler vi, at selskabet omregistreres til et anpartsselskab hos Erhvervsstyrelsen. Derved beholder selskabet sit CVR-nr. og kan fortsætte sin virksomhed uden større ændringer.

Betegnelsen ”IVS” i selskabets navn ændres til ”ApS”, og selskabskapitalen skal forhøjes til minimum 40.000 kr., som er mindstekapitalkravet for anpartsselskaber. I forhold til forhøjelse af selskabskapitalen er der to muligheder:

  1. Hvis selskabets reserver er nok til at dække differencen mellem den nuværende selskabskapital og de 40.000 kr., kan reserverne overføres til den bundne selskabskapital. Man behøver altså ikke at indbetale et kontantbeløb.
  2. Hvis man ingen reserver har, skal differencen indbetales kontant. Hvis man har nogle reserver, men ikke det fulde beløb, kan man overføre reserverne og indbetale resten kontant. 

I reglen vil en negativ egenkapital først skulle udlignes, inden man kan omregistrere sit IVS til et ApS, men også her er der fremsat et lovforslag om, at man kan ”se bort” fra den negative egenkapital og nøjes med at indbetale forskellen på den registrerede selskabskapital og 40.000 kr. som beskrevet oven for.

Omregistreringen skal besluttes på en generalforsamling, hvor kapitalejerne også godkender nye vedtægter for selskabet. Samtidig skal der fremlægges en vurderingsmandserklæring til dokumentation af kapitalens tilstedeværelse. I enkelte tilfælde kan den erstattes af en ledelseserklæring.

Hvordan lader jeg mit IVS opløse?

Hvis man af den ene eller den anden grund ønsker at opløse sit – solvente – IVS, sker det enten ved en likvidation eller ved opløsning med betalingserklæring.

Derudover kan man lade selskabet opløse ved fusion, hvorved det ”opsluges” af det fortsættende selskab.

Uanset hvordan man lader sit IVS opløse, er det vigtigt, at selskabet samtidig afmeldes for pligter hos SKAT.

Hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget?

I praksis giver Erhvervsstyrelsen selskabet en ”advarsel” i form af en (ny) frist. Såfremt omregistrering/opløsning fortsat ikke sker, vil selskabet uden yderligere varsel blive sendt til tvangsopløsning ved skifteretten efter fristens udløb.

Har du spørgsmål til omregistrering eller opløsning af et IVS?

Der kan melde sig mange spørgsmål i forbindelse med en omregistrering eller opløsning af et IVS. 

Hos Penta Advokater står vi klar til at besvare dem og hjælpe dig med at træffe de rigtige valg.

Vil du vide mere?