Advokater med speciale i selskabsret

Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkravet for ApS nedsættes

D. 9. april 2019 vedtog Folketinget et lovforslag, der betyder, at iværksætterselskaber (IVS) afskaffes og kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) nedsættes.

Iværksætterselskabsformen blev i sin tid indført for at styrke iværksætteriet, men effekten har ikke været som ønsket. Tidligere på året gav erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) således udtryk for, at IVS’erne blandt andet har den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og efterfølgende lade dem tvangsopløse uden selv at miste penge, hvilket medfører en risiko for svig.

Billigere at stifte anpartsselskaber

Med vedtagelsen af lovforslaget afskaffes iværksætterformen, men samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Nedsættelsen af kapitalkravet betyder, at der fortsat er gode muligheder for at oprette et selskab.

Loven trådte i kraft mandag d. 15. april. Herefter er det ikke muligt at stifte nye iværksætterselskaber.

Eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 årig periode:

  1. Enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kr. eller
  2. Lukke ned

Iværksætterselskaberne som ikke overholder den 2-årige tidsfrist, vil blive tvangsopløst.

Det er i øvrigt ikke kun kapitalkravet på anpartsselskaber, der er sænket. Sidste år (1. juli 2018) blev kapitalkravet på aktieselskaber (A/S) sænket fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

Overvejer du at stifte et selskab?

Har du spørgsmål til ovenstående eller har du brug for hjælp til stiftelse af et selskab, er du velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.