Få rådgivning ved salg af virksomhed - helt eller delvist

Kunde- og konkurrenceklausuler i ejeraftaler

Kunde- og konkurrenceklausuler i ejeraftaler er juridiske værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Disse klausuler kan have betydning for både sælger og køber, da de kan påvirke virksomhedens muligheder for at fastholde kunder og konkurrere på markedet.

Kundeklausul

En kundeklausul i en ejeraftale er en bestemmelse, der regulerer, hvordan virksomheden kan håndtere sine kunder efter overdragelsen. Typisk vil en kundeklausul begrænse sælgers muligheder for at konkurrere med den overdragne virksomhed ved at forbyde sælgeren at kontakte eller servicere kunderne i en vis periode efter overdragelsen. Dette kan sikre, at kunderne forbliver hos den overdragne virksomhed og ikke flytter til sælgerens nye virksomhed.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul i en ejeraftale er en bestemmelse, der regulerer, hvordan sælger kan konkurrere med den overdragne virksomhed efter overdragelsen. Typisk vil en konkurrenceklausul forbyde sælgeren at etablere en virksomhed, der konkurrerer med den overdragne virksomhed i en vis periode efter overdragelsen. Dette kan sikre, at den overdragne virksomhed ikke mister markedsandele til en konkurrerende virksomhed, som er etableret af sælgeren.

Kunde- og konkurrenceklausuler kan have betydning for både sælger og køber. For sælgeren kan disse klausuler begrænse hans eller hendes muligheder for at starte en ny virksomhed eller arbejde for en konkurrerende virksomhed efter overdragelsen. For køberen kan disse klausuler sikre, at virksomheden bevarer sine kunder og sin markedsandel efter overdragelsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kunde- og konkurrenceklausuler kan være begrænset af dansk lovgivning og retspraksis.

Derudover kan klausulerne, afhængigt af sagens omstændigheder, være omfattet af lov om ansættelsesklausuler. Hvis det er tilfældet, stilles der strenge krav til klausulernes udformning, hvis de skal være gyldige.

Få professionel juridisk rådgivning

Det er vigtigt at få juridisk rådgivning, når man indgår en ejeraftale med kunde- og konkurrenceklausuler. En advokat kan hjælpe med at sikre, at klausulerne er lovlige og rimelige, og at de tager hensyn til både sælgerens og køberens interesser.

I forhold til konkurrenceklausuler er det også vigtigt at overveje, hvordan klausulen kan påvirke sælgerens muligheder for at finde beskæftigelse efter overdragelsen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende klausuler, er du velkommen til at kontakte advokat Humle Pugh eller advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?