Derfor er salgs- og leveringsbetingelser mellem erhvervsdrivende vigtige

Derfor er salgs- og leveringsbetingelser mellem erhvervsdrivende vigtige

Salgs- og leveringsbetingelser er med til at forventningsafstemme rettigheder, forpligtelser, ansvar og risiko mellem sælger og køber, men det kræver, at de anvendes korrekt.

Uanset hvilket produkt eller hvilken ydelse din virksomhed leverer, er det vigtigt, at du får udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelserne skal være ordentlige, fair og afbalancerede, og de skal være tilpasset specielt det produkt, som din virksomhed leverer.

Derudover skal du huske, at salgs- og leveringsbetingelser skal aftales mellem din virksomhed og dens kunder.

– Det vil sige, at du skal gøre dine kunder opmærksomme på indholdet af betingelserne, f.eks. når du udarbejder et tilbud eller får en henvendelse fra en kunde. Det er ikke nok at trykke betingelserne på bagsiden af fakturaen, siger advokat Humle Pugh.

Det skal der stå i salgs og leveringsbetingelserne

Advokat Humle Pugh nævner her nogle af de elementer, der kan indgå i salgs- og leveringsbetingelserne.

 • Priser
  Det bør fremgå, om priserne er inklusiv eller eksklusiv moms eller andre afgifter. I nogle tilfælde kan det desuden give mening at informere om, at prisen kan reguleres, hvis der kommer uventede prisstigninger på f.eks. råvarer, valutaudsving m.v.
 • Betalingsbetingelser
  Det kan fremgå, at virksomheden kan forlange hel eller delvis forudbetaling eller at virksomheden kan kræve, at kunden stiller sikkerhed. Der kan også indskrives, hvad konsekvenserne af manglende betaling kan være, f.eks. at man pålægger en bestemt rente eller at man standser levering af yderligere ydelser, indtil betalingen er modtaget.
 • Levering og forsinkelse
  Information om levering kan også medtages i salgs- og leveringsbetingelserne. F.eks. at levering sker fragtfrit, at levering sker på virksomhedens adresse, via selvstændig fragtmand, afhentning m.v. Hvis der er specielle krav til aflæsning, emballagering m.v., bør det fremgå.

  Konsekvenser ved forsinkelse kan også indskrives, f.eks. om kunden må hæve købet, om der skal betales erstatning eller evt. konventionalbod.

 • Mangler og reklamation
  Det bør fremgå, hvilke krav der er til kundens undersøgelse af varerne ved modtagelse samt hvorledes kunden skal forholde sig ved returnering af defekte produkter og for hvis regning og risiko, returneringen sker.

  Længden af reklamationsperioden på de specifikke produkter kan også medtages, samt konsekvenserne af at der eventuelt foreligger en mangel, herunder om det er virksomheden eller kunden, der beslutter, om eventuelle mangler afhjælpes ved f.eks. kreditering af købesummen, afhjælpning af manglerne eller omlevering.

 • Ejendomsforbehold
  Hvis man leverer produkter på kredit, bør det overvejes, om man skal tage et ejendomsforbehold i produkterne, indtil der er sket fuld betaling.
 • Ansvarsbegrænsning
  En af de vigtigste overvejelser i forhold til leveringsbetingelserne er, hvorvidt der skal være en ansvarsbegrænsning, således at virksomheden begrænser sit ansvar til et bestemt beløb eller til købesummen, så både virksomheden og kunden er fuldt bekendt med og kan afbalancere risikoen mellem sig. Det bør også overvejes generelt at fraskrive sig ansvaret for indirekte tab.
 • Produktansvar
  Virksomheden skal have afklaret sine forsikringsforhold og sikre, at disse er beskrevet præcist i betingelserne. Dette gælder særligt produktansvarsforsikring, hvor det bør afklares, hvilken forsikring virksomheden har tegnet og om denne er tilstrækkelig til at dække virksomhedens produkt.

  Vilkårene bør beskrives i betingelserne, herunder dækningssummen og evt. forbehold. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis man begrænser sit ansvar mere end nødvendigt i forhold til forsikringssummen, så dækker forsikringen ikke mere end begrænsningen. Dermed stiller man principielt sine kunder dårligere, end man ret beset burde, så forsikringssum og leveringsbetingelser bør passe sammen.

Skal du have udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser?

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, og vi hjælper jer gerne med at udarbejde salgs- og leveringsbetingelser, der tager udgangspunkt i præcis jeres virksomhed. Kontakt en af vores advokater for at få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.