Hastelov vil udskyde fristen for indberetning af årsrapporten med en måned

Regeringen vil lade virksomheder udskyde fristen for indberetning af årsrapport

Hastelovforslag skal gøre det muligt for ca. 200.000 danske virksomheder med 31/12-regnskabsår at udskyde fristen for indberetning af årsrapporten med en måned.

For de danske virksomheder der skal indberette deres årsrapporter den 31. maj, er tiden knap til at få sat de sidste tal og punktummer. Derudover venter slutafregningen for kompensationsordningerne i forbindelse med nedlukningen også lige om hjørnet.

På den baggrund vil erhvervsminister Simon Kollerup fremsætte et hastelovforslag, der skal gøre det muligt for ca. 200.000 danske virksomheder med 31/12-regnskabsår, at udskyde fristen for indberetning af årsrapporten med en måned. Fristen for indberetningen af årsrapporten vil i så fald ligge den 30. juni i stedet, hvilket er samme dag som slutafregningen i forhold til kompensationsordningerne. Dette skal tilgodese hensynet til virksomheder og revisorer såvel som hensynet til at sikre, at regnskaberne ikke forsinkes unødigt.

Det forventes, at lovforslaget træder i kraft i maj 2021.

Vil du vide mere?