Rikke rådgiver i sager om personskadeerstatning, herunder bl.a. i arbejdsskader, trafikulykker og patientskader.

Derudover beskæftiger Rikke sig med sager om separation og skilsmisse, herunder om bodeling.

Endelig håndterer Rikke konfliktløsning og fører retssager inden for flere retsområder.

Beskikkelsesår: 2023