Regres

Få erstattet udgifter til udbetalte sygedagpenge og sygeløn.

Hvis en kommune har haft udgifter til betaling af sygedagpenge på grund af en borgers ulykke, eller en arbejdsgiver har haft udgifter til ansættelse af en vikar, fordi en medarbejder er kommet til skade, kan der være mulighed for at få udgiften erstattet.

Hos Penta Advokater beskæftiger vi os primært med;

  • Sygedagpengeregres
  • Arbejdsgiverregres

Målrettet fokus på regresområdet betaler sig

Det er vores erfaring, at det kan betale sig at have systematisk og fortløbende fokus på regresområdet. Der ligger mange indtægter gemt, hvis man er opmærksom på at få undersøgt de sager, hvor der er regresmulighed.

Bestil vores håndbog om sygedagpengeregres

Vi har brugt vores erfaring til at skrive en håndbog om sygedagpengeregres. Bogen er skrevet af Berit Møller Lenschow og Litten Posselt Olsen og henvender sig til sagsbehandleren i den enkelte kommune. Du kan bestille et eksemplar af bogen på mail: [email protected]. Prisen er 299 kr.

 

Det er forskelligt, hvordan den enkelte kommune griber regresområdet an. Nogle kommuner har medarbejdere dedikeret til området, som langt hen ad vejen selv løser opgaverne, men har behov for juridisk sparring, når der er tale om særligt komplicerede sager. Andre kommuner udliciterer opgaven til os. Vi er fleksible og kan sammensætte den optimale løsning til den enkelte kommune.

1 til 2 gange om året afholder vi desuden erfamøder, hvor kommunernes sagsbehandlere kan få sparring med andre sagsbehandlere. Derudover tilbyder vi forskellige kursusmoduler afhængig af behov, kendskab og erfaring med området hos medarbejderne i den enkelte kommune.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig