Ring til os på76 10 00 88

Regres

Få erstattet udgifter til udbetalte sygedagpenge og sygeløn.

Hvis en kommune har haft udgifter til betaling af sygedagpenge på grund af en borgers ulykke, eller en arbejdsgiver har haft udgifter til ansættelse af en vikar, fordi en medarbejder er kommet til skade, kan der være mulighed for at få udgiften erstattet.

Hos Penta Advokater beskæftiger vi os primært med;

  • Sygedagpengeregres
  • Arbejdsgiverregres

Målrettet fokus på regresområdet betaler sig

Det er vores erfaring, at det kan betale sig at have systematisk og fortløbende fokus på regresområdet. Der ligger mange indtægter gemt, hvis man er opmærksom på at få undersøgt de sager, hvor der er regresmulighed.

Det er forskelligt, hvordan den enkelte kommune griber regresområdet an. Nogle kommuner har medarbejdere dedikeret til området, som langt hen ad vejen selv løser opgaverne, men har behov for juridisk sparring, når der er tale om særligt komplicerede sager. Andre kommuner udliciterer opgaven til os. Vi er fleksible og kan sammensætte den optimale løsning til den enkelte kommune.