Sådan deles børnepengene fra 1. januar 2022

Sådan deles børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2022

Det nye lovforslag om deling af børne- og ungeydelsen er vedtaget og trådte i kraft d. 1. januar 2022. Læs her hvad det betyder for dig.

Efter de tidligere regler blev børne- og ungeydelsen automatisk udbetalt til barnets mor, men det sluttede med udgangen af 2021.

Fra og med den 1. januar 2022 deles børne- og ungeydelsen som udgangspunkt ligeligt mellem barnets forældre, såfremt de har fælles forældremyndighed. Der er dog undtagelser. Bliv klogere på såvel udgangspunktet som undtagelserne her i artiklen.

Hvis du bor sammen med barnets anden forælder

Hvis du og barnets anden forælder bor sammen, er udgangspunktet, at I deler børne- og ungeydelsen ligeligt mellem jer, uanset om I er gift eller ej.

Hvis du ikke bor sammen med barnets anden forælder

Såfremt du og barnets anden forælder ikke er registreret på den samme bopælsadresse i CPR-registeret i hele perioden fra og med den 19. oktober 2021 til og med den 21. november 2021, er udgangspunktet, at forælderen, som allerede modtager ydelsen, fortsætter med at modtage hele ydelsen.
Undtagelser er f.eks., hvis:
• I som forældre aftaler at ligedele ydelsen
• Den anden forælder kan dokumentere, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos denne

Såfremt du og barnets anden forælder er flyttet fra hinanden efter den 19. oktober 2021, er udgangspunktet, at I deler ydelsen ligeligt.
Undtagelser er f.eks., hvis:
• I som forældre aftaler, at den ene forælder skal modtage hele ydelsen
• Den ene forælder kan dokumentere, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos denne

Andre konsekvenser af delt børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen bliver fortsat reduceret, hvis den/de der har forældremyndigheden, har en indkomst, der overstiger topskattegrundlaget. I forbindelse med ikrafttrædelsen af lovforslaget den 1. januar 2022 vil børne- og ungeydelsen imidlertid kun blive reduceret ud fra modtagerens egne indkomstforhold. Hvis du er gift, vil din ægtefælles indkomst fra og med den 1. januar 2022 ikke længere have indflydelse på den børne- og ungeydelse, som du modtager.

Hvor meget udbetales der i børne- og ungeydelse

Beløbet afhænger af barnets alder og reguleres hver år. Vi henviser til borger.dk hvoraf de aktuelle satser fremgår.

Har du brug for rådgivning om samværsaftaler, bopæl eller andet?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning i forbindelse med samværsaftaler, bopæl eller lignende, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.