Sådan deles børnepengene fra 1. januar 2022

Sådan deles børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2022

Lovforslaget om deling af børne- og ungeydelsen (også kaldet børnepengene) er vedtaget og træder i kraft d. 1. januar 2022. Læs her hvad det betyder for dig.

Efter de nuværende regler udbetales børnepengene automatisk til barnets mor, men det slutter med udgangen af 2021.

Fra og med den 1. januar 2022 vil børne- og ungeydelsen som udgangspunkt blive delt ligeligt mellem barnets forældre, såfremt de har fælles forældremyndighed. Der er dog undtagelser. Bliv klogere på såvel udgangspunktet som undtagelserne her i artiklen.

Hvis du bor sammen med barnets anden forælder

Hvis du og barnets anden forælder bor sammen, er udgangspunktet, at I deler børne- og ungeydelsen ligeligt mellem jer, uanset om I er gift eller ej.

Hvis du ikke bor sammen med barnets anden forælder

Såfremt du og barnets anden forælder ikke er registreret på den samme bopælsadresse i CPR-registeret i hele perioden fra og med den 19. oktober 2021 til og med den 21. november 2021, er udgangspunktet, at forælderen, som allerede modtager ydelsen, fortsætter med at modtage hele ydelsen.

Undtagelser er, hvis:

  • I som forældre aftaler at ligedele ydelsen
  • Den anden forælder kan dokumentere, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos denne
  • Retten til ydelsen mistes f.eks. i forbindelse med udrejse af landet

Såfremt du og barnets anden forælder flytter fra hinanden efter den 19. oktober 2021, er udgangspunktet, at I deler ydelsen ligeligt.

Undtagelser er, hvis:

  • I som forældre aftaler, at den ene forælder skal modtage hele ydelsen
  • Den ene forælder kan dokumentere, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos denne

Andre konsekvenser af delt børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen bliver fortsat reduceret, hvis den/de der har forældremyndigheden har en indkomst, der overstiger topskattegrundlaget. I forbindelse med ikrafttrædelsen af lovforslaget den 1. januar 2022 vil børne- og ungeydelsen imidlertid kun blive reduceret ud fra modtagerens egne indkomstforhold. Hvis du er gift, vil din ægtefælles indkomst fra og med den 1. januar 2022 ikke længere have indflydelse på den børne- og ungeydelse, som du modtager.

Derudover vil den supplerende grønne check for børn som udgangspunkt også blive ligedelt fra og med den 1. januar 2022.

Har du brug for rådgivning om samværsaftaler, bopæl eller andet?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning i forbindelse med samværsaftaler, bopæl eller lignende, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.