Konfirmation når forældrene ikke bor sammen

Konfirmation: Hvordan fordeles udgifterne, når forældrene bor hver for sig?

Foråret står for døren og det samme gør konfirmationerne. Det en stor – og forholdsvis dyr – dag, og for forældre der ikke bor sammen, kan det give anledning til en del tvivlsspørgsmål, som vi vil forsøge at afklare her.

Hvem har ret til at holde konfirmationen?

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når jeres barn skal konfirmeres, og I ikke ønsker at holde en fælles fest, er det i princippet den forælder, der har barnet på konfirmationsdatoen ifølge den normale samværsordning, der har ”ret” til at holde barnets konfirmation.

– I dette tilfælde vil min klare anbefaling imidlertid være, at I skeler mere til konfirmandens ønsker end til jeres rettigheder. Det er en stor dag, som ikke kan gøres om, og det ville være synd for jeres barn, hvis den skal ødelægges af konflikter, så forsøg så vidt muligt at samarbejde om at fejre begivenheden på en måde, som sikrer, at barnet tænker tilbage på dagen med glæde, siger advokatfuldmægtig Sanne Jylov Hostrup.

Hvem skal betale for konfirmationen?

Hvis I ønsker at holde en fælles fest, kan der i nogen situationer opstå tvivl om, hvorvidt bopælsforælderen risikerer at stå alene med udgifterne.

– Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, har begge forsørgelsespligt. Det vil sige pligt til at påse, at barnets behov for bolig, tøj, mad mm. er opfyldt. Således altså også pligt til at påse, at barnet får en konfirmationsfest eller tilsvarende, siger advokatfuldmægtig Sanne Jylov Hostrup og uddyber

– Hvis festen er fælles, kan en løsning være, at I deler udgifter til f.eks. tøj, invitationer, lokaleleje o.lign., mens I hver især betaler for kuvertprisen for de gæster, der har tilknytning til jer. Samværsforælderen kan imidlertid også overholde sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen ved eksempelvis at holde en fest for barnet, selvom bopælsforælderen gør det samme. På den måde lever begge forældre op til deres forsørgelsespligt.

Hvad hvis forsørgelsespligten ikke er opfyldt?

Hvis barnet skal konfirmeres og kun den ene af forældrene opfylder sin forsørgelsespligt, har denne forælder mulighed for at opkræve et konfirmationsbidrag hos den anden.

I kan som forældre altid indgå en aftale om hel eller delvis deling af udgifterne, hvis I kan blive enige. Kan I ikke blive enige, kan I inddrage Familieretshuset, som herefter vil afgøre, om en af jer er berettiget til bidraget.

Konfirmationsbidraget bliver fastsat, selvom betalerens økonomiske forhold er dårlige.

Det beløb, der kan søges om, er et engangsbeløb, som i 2023 er fastsat til kr. 3.984.

For at kunne modtage bidraget skal nogle kriterier være opfyldt. Eksempelvis kan Familieretshuset afslå en ansøgning, hvis den anden forælder har indbetalt til en børneopsparing, som er oprettet netop med det formål at dække udgifterne ved konfirmationen.

Det er vigtigt, at der søges om bidrag forud for konfirmationsdagen, da retten hertil ellers forspildes.

Skulle barnet ikke ønske at blive konfirmeret, men vælger I alligevel at holde en fest – altså en såkaldt nonfirmation – kan der også søges om bidrag. Dette bidrag kaldes beklædningsbidrag.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.