Hanna Mailand Nielsen

Hanna Mailand Nielsen

Hanna beskæftiger sig med insolvensret og har mange års erfaring med behandling af gældssaneringssager, konkursboer og akkordordninger, hvori der indgår erhverv.

Derudover arbejder Hanna med rådgivningssager til landmænd.