Sagsbehandler. Majbrit Rasmussen

Majbrit Rasmussen

Sagsbehandler
Telefon: 76 73 68 01

Majbrit beskæftiger sig primært med insolvensret, herunder inddrivelse af kommunale ejendomsskatter og realkreditinkasso samt de deraf afledte tvangsauktioner.

Majbrit har mange års erfaring med udarbejdelse af salgsopstillinger, besigtigelse og fremvisning af ejendomme samt administration af brugspanter, især landbrugsejendomme.

Herudover har Majbrit stor erfaring med behandlingen af straffesager, konkurs og inkasso.

Majbrit er superbruger på Uniks system Advosys.