Majken Veloso Klausen

Sagsbehandler
Telefon: 76 96 18 55
E-mail: mvk@penta.dk

Majken beskæftiger sig med insolvensret, herunder landbrug og ejendomsselskaber og har flere års kendskab til de juridiske og praktiske forhold i forbindelse med insolvensbehandling m.v.