Stine Imhoff Thestrup

Stine Imhoff Thestrup

Sagsbehandler
Telefon: 76 96 18 57
E-mail: sit@penta.dk

Stine beskæftiger sig med familie- og arveret, herunder sager vedrørende separation/skilsmisse, bodeling, forældreansvarssager, tvangsfjernelsessager, testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og dødsboer.