3 nye partnere indtræder i Penta Advokaters partnerkreds

3 nye partnere indtræder i Penta Advokaters partnerkreds

Ved årsskiftet 2017/2018 tiltrådte to nye partnere i forbindelse med en fusion og 1. marts 2018 tiltræder en tredje advokat som partner hos Penta Advokater.

Tre nye partnere

Ved årsskiftet tiltrådte advokaterne Allan Sørensen og Chresten Haugaard som partnere hos Penta Advokater. Allan Sørensen og Chresten Haugaard er tidligere indehavere af advokatfirmaet Hjerrild & Bisgaard, som Penta Advokater fusionerede med ved årsskiftet.

1. marts vender advokat Signe Horstmann tilbage som partner hos Penta Advokater. Signe Horstmann er tidligere partner hos Penta Advokater, og vender tilbage efter at have arbejdet i det private erhvervsliv i en kortere periode.

– Jeg glæder mig over, at vi med de tre nye partnere har en styrket partnerkreds på samlet 13 partnere, der vil arbejde fokuseret på at nå vores strategiske målsætning om fortsat vækst og styrkelse af vores fagspecialer til gavn for vores kunder i og uden for region Syddanmark, siger administrerende direktør Benny B. Laursen.

To siger farvel

15. februar stopper advokaterne Bodil Ravn og Litten Posselt Olsen hos Penta Advokater. De har opsagt deres stillinger som følge af uenighed i partnerkredsen om indholdet af den fremtidige strategi for Penta Advokater.

Vil du vide mere?