Kræve arv ved uskiftet bo

Kan en arving kræve at få arven udbetalt, når du sidder i uskiftet bo?

Familiestridigheder kan være årsagen til, at børnene ønsker at få udbetalt arven, selvom den længstlevende forælder sidder i uskiftet bo, men er det overhovedet muligt?

Du kan vælge at sidde i uskiftet bo efter din ægtefælles død, hvis I har fælles børn og formuefællesskab. Hvis din ægtefælle har særbørn, det vil sige børn med en anden end dig, kan det i nogle tilfælde også lade sig gøre at sidde i uskiftet bo, men det forudsætter, at særbørnene har givet deres samtykke hertil.

Så længe du opfylder betingelserne for at sidde i uskiftet bo, er det din egen beslutning, om du ønsker at gøre det, eller om du foretrækker at skifte med det samme. Hvis du beslutter at sidde i uskiftet bo, betyder det, at børnene får udskudt arven efter deres førstafdøde forælder, til du ophæver det uskiftede bo eller til du dør.

Børnene kan ikke uden videre få deres arv

Når du sidder i uskiftet bo, er det dig, der administrerer den samlede formue. Du har ret til at bruge af pengene, men du må ikke misbruge rådigheden over det uskiftede bo.

Børnene kan ikke umiddelbart kræve at få arven udbetalt før tid, men hvis de mener, du misbruger rådigheden over det uskiftede bo, kan de vælge at indbringe sagen til skifteretten, som herefter vil tage stilling til, hvorvidt der er tale om misbrug eller ej. Hvis skifteretten vurderer, at der er tale om misbrug, skal du skifte med børnene, hvorved de vil få deres del af arven fra førstafdøde forælder.

– I de tilfælde hvor skifteretten vurderer, at der er tale om misbrug, skyldes det typisk, at længstlevende har forfordelt en arving væsentligt frem for andre, og det er ikke tilladt, når man sidder i uskiftet bo. En anden årsag kan være et betydeligt overforbrug, siger Chresten Haugaard og tilføjer

– Ifølge retspraksis kræves et sikkert bevis for misbrug. Hvis en ny kæreste eller et af børnene får gaver, er det ikke automatisk misbrug – beløbet skal være betydeligt.

Beslutningen om at sidde i uskiftet bo eller skifte med det samme, bør indeholde en grundig afvejning af fordele og ulemper ved de to scenarier, hvor din konkrete situation er taget i betragtning. Kontakt os hvis du har behov for rådgivning.

Vil du vide mere?

Det betyder privat skifte

Hvad er et privat skifte?

Kan arvingerne selv skifte boet efter afdøde, og hæfter arvingerne i så fald for afdødes gæld? Det korte svar er henholdsvis ja og nej. Bliv klogere på reglerne ved privat skifte her.

Overvejer du at sidde i uskiftet bo. Få rådgivning her.

Skal jeg sidde i uskiftet bo?

Det har tidligere været almindeligt, at længstlevende ægtefælle sad i uskiftet bo, når førstafdøde ægtefælle gik bort. Men er det fortsat den bedste løsning?