Køb af hus på tvangsauktion

Penta Advokater vil fokusere på specialer

Ønsket om øget fokus på specialer betyder, at vi ved årsskiftet træder ud af ADVODAN-kæden. Fremover vil navnet være Penta Advokater. Penta Advokater er i forvejen selskabsnavnet på de fire ADVODAN kontorer i Vejen, Kolding, Esbjerg og Grindsted.

Kunderne efterspørger specialisering

En stadig mere kompleks lovgivning øger vigtigheden af specialisering, og det er baggrunden for, at Penta Advokater fra årsskiftet vil operere under eget brand.

– Som Penta Advokater får vi de bedste betingelser for at fokusere på udvikling af vores virksomhed og tilpasning til de hastige forandringer i markedsvilkårene, siger administrerende direktør i Penta Advokater, Benny B. Laursen, og tilføjer

– Med fire kontorer og 70 medarbejdere har vi en størrelse i regionen, hvor det giver mening at træde ud af et kædesamarbejde, og i stedet fokusere målrettet på at udvikle fagspecialer, der er til gavn for vores nuværende og kommende kunder i regionen og på landsplan.

Fagspecialerne dækker over en bred vifte af fagkompetencer, som erhvervslivet, brancher og private efterspørger.

– Vi har gennem en årrække specialiseret os indenfor en række brancher, f.eks. landbrug, læger og fysioterapeuter, hvor vi dækker hele landet qua vores unikke viden om udviklingen, mulighederne og udfordringerne indenfor de pågældende brancher, siger Benny B. Laursen og tilføjer

– Fra årsskiftet vil der på erhvervssiden komme flere fagspecialer til, som Penta Advokater tilbyder rådgivning indenfor, for eksempel immaterialret.

– Immaterialret handler om beskyttelse af et produkt, en idé, et design eller lignende, og den støt stigende brug af digitale medier og internettet har bevirket, at det er endnu vigtigere end tidligere at have fokus på sine immaterielle rettigheder, forklarer Benny B. Laursen og tilføjer;

– Penta Advokaters nuværende fire kontorer og 70 medarbejdere vil fokusere på et større geografisk område i regionen efter årsskiftet, således udvides det primære markedsområde til at spænde fra Esbjerg, Varde, op over Grindsted, øst på over Vejle, Fredericia og Middelfart samt sydpå til Haderslev-området.

Direktøren lægger heller ikke skjul på, at der kan komme flere medarbejdere og flere nye fagspecialer til i de kommende år.
– For at kunne rådgive vores kunder bedst muligt er vi løbende på udkig efter dygtige medarbejdere med specialviden, og det vil naturligvis også være et fokusområde fremover. Vi satser på, at Penta Advokater fremadrettet kan tiltrække højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft, indenfor vores forretningsområder, til regionen, runder han af.

Vil du vide mere?