Skal jeg vedgå arv og gæld?

Skal jeg vedgå arv og gæld?

Nej, det skal du ikke, for sådan fungerer det ikke længere. Hvordan det er i dag, kan du læse her.

Kan jeg arve gæld?

Når en person dør, skal dødsboet gøres op. Arvingerne har i den forbindelse flere muligheder. Hvis der gennemføres et skifte, er der to former:

  1. Arvingerne kan bede skifteretten udpege en bobestyrer, som varetager opgaven. Det kaldes bobestyrerskifte. Hvis blot én arving ønsker, at der udpeges en bobestyrer, skal der udpeges en bobestyrer, eller
  2. Arvingerne kan vælge et privat skifte, herunder forenklet privat skifte. Ved et privat skifte vælger mange arvinger at få hjælp af en advokat til nogle opgaver og selv varetage andre opgaver.

Tidligere skulle man erklære, at man ville overtage eventuel gæld, hvis man valgte at skifte privat, deraf udtrykket ”vedgå arv og gæld”. Det begreb bruger man ikke længere, men i praksis kan man stadig risikere at ”arve gæld” ved privat skifte.

Efter de nuværende arveregler gælder, at arvingerne aldrig overtager gælden, hvis der er tale om et bobestyrerskifte. Hvis du og de øvrige arvinger til gengæld har valgt at skifte privat, og I deler boet uden at sørge for, at afdødes gæld bliver betalt, hæfter I for gælden. Som arvinger hæfter I solidarisk – det vil sige, at kreditorer kan gå efter den arving, de tror, har flest penge. Derfor er det vigtigt, at I ikke deler aktiverne, før I har styr på, hvor meget gæld der er i boet. Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer ved privat skifte, kan I med fordel vælge at få hjælp af en advokat.

Vælg en bobestyrer, hvis du er i tvivl

Når et dødsbo skal opgøres, startes skiftet med, at der indrykkes en annonce i Statstidende – dette uanset om der er tale om privat skifte eller bobestyrerskifte. Her opfordres kreditorer til at anmelde deres krav inden otte uger. Når de otte uger er gået, er der således mulighed for at vurdere, om der er aktiver nok til at betale eventuel gæld.

Hvis du sammen med de øvrige arvinger har valgt at skifte privat, og I kan se, at gælden overstiger aktiverne, kan I vælge at bakke ud og lade boet overgå til en bobestyrer. Det forudsætter imidlertid, at I på det tidspunkt ikke har brugt af midlerne i boet – alternativt skal disse tilbage i boet.

– Det kan være en fordel, hvis der fra start udpeges en bobestyrer, hvis du er bare det mindste i tvivl om, hvorvidt afdødes gæld overstiger afdødes aktiver. Endvidere kan det være en fordel i det tilfælde, hvor du forventer, at der måske kan komme nogle uoverensstemmelser mellem arvingerne. En bobestyrer vil herefter varetage samtlige af de opgaver, der vil være i forbindelse med et skifte, herunder eksempelvis kontakt med kreditorer, salg af ejendom, vurdering af aktiver m.m. Måtte der være en positiv sum, når boet er opgjort, vil dette overskydende blive fordelt mellem arvingerne i henhold til arvelovens regler, eller i henhold til afdødes ønsker bestemt i et eventuelt testamente, siger advokat Chresten Haugaard.

Vil du vide mere?

Det betyder privat skifte

Hvad er et privat skifte?

Kan arvingerne selv skifte boet efter afdøde, og hæfter arvingerne i så fald for afdødes gæld? Det korte svar er henholdsvis ja og nej. Bliv klogere på reglerne ved privat skifte her.

Overvejer du at sidde i uskiftet bo. Få rådgivning her.

Skal jeg sidde i uskiftet bo?

Det har tidligere været almindeligt, at længstlevende ægtefælle sad i uskiftet bo, når førstafdøde ægtefælle gik bort. Men er det fortsat den bedste løsning?