Alternative Text

Skal jeg vedgå arv og gæld?

Nej, det skal du ikke, for sådan fungerer det ikke længere. Hvordan det er i dag, kan du læse her.

Kan jeg arve gæld?

Når en person dør, er der et dødsbo, som skal gøres op. Arvingerne kan bede skifteretten udpege en bobestyrer, der tager sig af opgaven. Hvis blot én arving ønsker, at der udpeges en bobestyrer, skal der udpeges en bobestyrer. Alternativet til et bobestyrerskifte er et privat skifte, hvor mange arvinger vælger at få hjælp af en advokat til nogle opgaver og selv tage sig af andre opgaver.

Tidligere skulle man erklære, at man ville overtage eventuel gæld, hvis man valgte at skifte privat, deraf udtrykket ”vedgå arv og gæld”. Det begreb bruger man ikke længere, men i praksis kan man stadig risikere at ”arve gæld” ved privat skifte.

Efter de nuværende arveregler gælder, at arvingerne aldrig overtager gælden, hvis der er tale om et bobestyrerskifte. Hvis du og de øvrige arvinger til gengæld har valgt at skifte privat, og I deler boet uden at sørge for, at afdødes gæld bliver betalt, hæfter I for gælden. Det vil sige, at kreditorer kan gå efter den arving, de tror, har flest penge, da I som arvinger hæfter solidarisk. Derfor er det vigtigt, at I ikke deler aktiverne, før I har styr på, hvor meget gæld der er i boet. Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer ved privat skifte, kan I med fordel vælge at få hjælp af en advokat.

Vælg en bobestyrer, hvis du er i tvivl

Uanset om der er tale om privat skifte eller bobestyrerskifte, starter man med at indrykke en annonce i Statstidende, når et dødsbo skal opgøres. Her opfordres kreditorer til at anmelde deres krav inden otte uger. Når de otte uger er gået, har man således mulighed for at vurdere, om der er aktiver nok til at betale eventuel gæld. Hvis du sammen med de øvrige arvinger har valgt at skifte privat, og I kan se, at gælden overstiger aktiverne, kan I vælge at bakke ud og lade boet overgå til en bobestyrer. Det forudsætter imidlertid, at I på det tidspunkt ikke har brugt af midlerne i boet – alternativt skal disse tilbage i boet.

- Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt gælden overstiger aktiverne hos afdøde, vil mit råd være at få udpeget en bobestyrer fra starten. Det samme gælder, hvis du forventer, at der vil blive uoverensstemmelser mellem arvingerne. Bobestyreren kan behandle boet, herunder varetage kontakten til eventuelle kreditorer, sørge for eventuelt salg af ejendom m.m. Hvis der er penge tilovers, når boet er opgjort, vil den overskydende sum blive fordelt mellem arvingerne i henhold til arvereglerne eller – såfremt afdøde har skrevet testamente – i henhold til afdødes ønsker, siger advokat Bodil Ravn.