Gode råd når du skal afskedige en medarbejder

4 gode råd når du skal afskedige en medarbejder

Det er langt fra behageligt at skulle afskedige en medarbejder, men ikke desto mindre er det et dilemma rigtig mange arbejdsgivere har stået i eller kommer til at stå i på et tidspunkt.

At afskedige en medarbejder er en følsom situation, så det er vigtigt, at det bliver gjort ordentligt og med så få komplikationer som muligt. Læs med her og få fire gode råd til at tackle situationen.

1. Gennemtænk mulighederne inden du gør noget

Afskedigelse af en medarbejder kan have rigtig stor betydning på en arbejdsplads. Ikke kun for den pågældende medarbejder, men også for de resterende kollegaer og dermed for stemningen på arbejdspladsen og arbejdsmiljøet generelt.

Derfor er det væsentligt, at du som arbejdsgiver ikke handler overilet, men grundigt gennemtænker situationen, inden en medarbejder afskediges.

2. Gør dig det klart hvilken medarbejder der er tale om

Når du skal vurdere, hvad afskedigelsen kommer til at medføre af udgifter for virksomheden, er det væsentligt hvilken slags medarbejder, i hvilken slags ansættelse der er tale om.

Hvis der er tale om en medarbejder med funktionærstilling eller en medarbejder der er ansat på funktionærlignende vilkår, er opsigelsesvarslerne fastsat i funktionærloven, som ikke kan fraviges til skade for medarbejderen. Derfor at det vigtigt, at du er klar over, om der er tale om en funktionær eller evt. en ansat der er omfattet af en overenskomst, hvori der kan være specifikke regler der skal følges, når medarbejderen skal afskediges.

Medarbejderens status har ligeledes betydning, når det skal vurderes, om afskedigelen kan anses som usaglig.

3. Vurder om afskedigelsen kan anses som usaglig

Når du skal afskedige en medarbejder, kan du risikere at blive mødt med et krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse, såfremt afskedigelsen ikke er saglig. En sådan godtgørelse er hjemlet både i funktionærloven for medarbejdere som har været ansat i mere end 1 år, og i rigtig mange kollektive overenskomster, f.eks. i hovedaftalen mellem LO og DA.

For at en afskedigelse er saglig, skal den være rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Det medfører at en afskedigelse som regel vil være saglig, såfremt der sker nedskæringer i virksomheden eller der omstruktureres. Hvis du ønsker at afskedige en medarbejder på grund af medarbejderens forhold, skal du vurdere om medarbejderen skal have en advarsel inden afskedigelsen, så han/hun har mulighed for at rette ind, for at afskedigelsen skal anses som saglig.

4. Kontakt en advokat hvis du er i tvivl

En godtgørelse for usaglig afskedigelse oven i løn i en opsigelsesperiode kan være dyrt for en virksomhed. Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til en advokat, hvis du er i tvivl om, hvorvidt afskedigelsen kan anses som værende usaglig. Derudover skal du i forbindelse med afskedigelse være opmærksom på regler om fratrædelsesgodtgørelse, forskelsbehandlingsloven, barselsloven mv. Herudover er det væsentligt, at opsigelsesskrivelsen udfærdiges korrekt i forhold til de oplysninger den skal indeholde.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med en afskedigelse?

Hvis du er i tvivl om noget af ovenstående, anbefaler vi, at du kontakter en af vores advokater og drøfter de eventuelle risici der er forbundet med en afskedigelse. Vi kan desuden hjælpe dig med at udfærdige opsigelses- eller advarselsskrivelser.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.