Adressebeskyttelse i CVR

Det er blevet lettere at få adressebeskyttelse i CVR

D. 1. februar 2019 trådte ændringer i CVR-loven i kraft. Ændringerne blev vedtaget i december 2017, men er først trådt i kraft i februar i år.

Beskyttet adresse i CPR er lig med skjult adresse i CVR

Ændringerne betyder, at personer med beskyttet adresse i CPR (Det Centrale Personregister) automatisk får skjult deres adresse i CVR (Det Centrale Virksomhedsregister). For at opnå beskyttet adresse i CPR skal man ansøge sin kommune om det via borger.dk. Såfremt anmodningen efterkommes, vil ens adresse ikke fremgå i folkeregisteret og således heller ikke i CVR. Det er ikke muligt at få skjult sit navn i CVR.

Hvis man ikke ønsker adressebeskyttelse i CVR, selvom man har beskyttet navn og adresse i CPR, er det muligt at frabede sig dette. Ligesom det er muligt at anmode om adressebeskyttelse i CVR direkte hos Erhvervsstyrelsen, hvis man ikke er registreret i CPR.

Reglerne er uforandrede med hensyn til pligten til at lade sit navn og adresse registrere over for CVR. Offentlige myndigheder og private personer der kan dokumentere, at de har retlig interesse i det, har derfor fortsat mulighed for at få ens adresse udleveret af Erhvervsstyrelsen.

Opdatering af personoplysninger i CVR-registeret er også ændret

Reglerne for opdatering af personoplysninger i CVR-registeret er ligeledes ændret. Ændringen betyder, at CVR-registerets personoplysninger opdateres 3 år efter, at en person sidst har været aktivt knyttet til en virksomhed. Tidligere blev de opdateret 10 år efter.

Når de 3 år er udløbet, bliver den private adresse slettet fra CVR, mens navneoplysninger permanent vil fremgå af registeret.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller brug for hjælp til eksempelvis registrering af virksomhedens ejere, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.

Advokater med speciale i franchise

Opsigelse af handicappet medarbejder

Det kan være fristende at afskedige en handicappet medarbejder, hvis man mener, at vedkommende ikke præsterer godt nok eller ikke kan udføre sit arbejde på samme niveau som kollegaerne. En sådan afskedigelse kan dog have alvorlige konsekvenser.