Et uskiftet bo må ikke misbruges

Et uskiftet bo må ikke misbruges

Hvis du vælger at sidde i uskiftet bo, skal du være opmærksom på, at du ikke må misbruge rådigheden over det uskiftede bo.

Misbrug af uskiftet bo

Hvis du har valgt at sidde i uskiftet bo, får børnene udskudt udbetalingen af deres arv fra førstafdøde forælder – arven herfra falder først på det tidspunkt, hvor det uskiftede bo ophæves eller den dag du dør. Indtil da er det dig, der administrerer den samlede formue. Du må gerne bruge af pengene, men du må ikke misbruge rådigheden over det uskiftede bo.

>> Her kan du se, om du opfylder betingelserne for at sidde i uskiftet bo.

Når rådigheden over et uskiftet bo misbruges, sker det typisk ved, at en eller flere arvinger forfordeles. Hvis du sidder i uskiftet bo, må du nemlig ikke give én arving gaver, herunder pengegaver, af en vis størrelse uden at tilgodese de øvrige arvinger, for det svarer til misbrug af boet.

– Hvis du ønsker at hjælpe et af dine børn – eksempelvis hvis det får behov for økonomisk hjælp i forlængelse af en skilsmisse – vil du ikke kunne tilgodese dette barn væsentligt i forhold til de øvrige arvinger, ved at hjælpe barnet økonomisk i situationen. Du vil således skulle stille dine arvinger lige ved at give samtlige arvinger omtrent samme beløb. Det samme gør sig gældende, hvis du gerne vil forære en større gave til et barnebarn. Du er underlagt en begrænsning, hvis du sidder i uskiftet bo, hvilket er vigtigt at have med i dine overvejelser, inden du beslutter dig for, om du skal sidde i uskiftet bo eller ej, siger advokat Chresten Haugaard fra Penta Advokater.

Et andet og mere atypisk eksempel på misbrug af et uskiftet bo er, at pengene er brugt ufornuftigt.

– Der er her tale om tilfælde, hvor personen, der sidder i uskiftet bo, væsentligt har formindsket boets formue – eksempelvis som følge af uforsvarlige spekulationsforretninger, urimeligt forbrug eller måske tegning af en uforholdsmæssig stor pensions- eller forsikringsordning. Andre gange kan personen i det uskiftede bo ikke redegøre for, hvad pengene er blevet brugt til, siger advokat Chresten Haugaard.

Forælderen i det uskiftede bo skal stå til regnskab

Hvis en eller flere arvinger er af den opfattelse, at du misbruger rådigheden over boet, kan de vælge at indbringe sagen til skifteretten, hvorefter det vil blive afgjort, om der er tale om misbrug eller ej. Hvis retten vurderer, at der er tale om misbrug, vil du efterfølgende skulle skifte med børnene.

– Retssager om misbrug er desværre ikke sjældne og det er let at forestille sig, hvordan sådanne sager kan skabe splid i en familie. En sag om misbrug af midler i et uskiftet bo gør bestemt ikke noget godt for sammenholdet i en familie, siger advokat Chresten Haugaard og tilføjer.

– Derudover ses der ofte eksempler på børn og svigerbørn, der er meget opmærksomme på, om der sker misbrug af det uskiftede bos midler, og dermed mener, at den længstlevende forældre skal kunne redegøre for, hvor mange penge denne bruger på bl.a. fornøjelser og unødvendige anskaffelser.

Advokat Chresten Haugaard konkluderer, at uskiftet bo naturligvis kan være den rette løsning for nogen, men at misbrugsreglerne i sig selv kan være nok til, at længstlevende nøje bør overveje alternative skifteformer, således at længstlevende har fuldstændig frihed til at træffe præcis de beslutninger, han eller hun måtte ønske.

Vil du vide mere?

Det betyder privat skifte

Hvad er et privat skifte?

Kan arvingerne selv skifte boet efter afdøde, og hæfter arvingerne i så fald for afdødes gæld? Det korte svar er henholdsvis ja og nej. Bliv klogere på reglerne ved privat skifte her.

Overvejer du at sidde i uskiftet bo. Få rådgivning her.

Skal jeg sidde i uskiftet bo?

Det har tidligere været almindeligt, at længstlevende ægtefælle sad i uskiftet bo, når førstafdøde ægtefælle gik bort. Men er det fortsat den bedste løsning?