Alternative Text

Et uskiftet bo må ikke misbruges

Hvis du vælger at sidde i uskiftet bo, skal du være opmærksom på, at du ikke må misbruge rådigheden over det uskiftede bo.

Misbrug af uskiftet bo

Hvis du har valgt at sidde i uskiftet bo, får børnene så at sige udskudt udbetalingen af deres arv fra førstafdøde forælder, til det uskiftede bo ophæves eller til du dør. Indtil da er det dig, der administrerer den samlede formue. Du må gerne bruge af pengene, men du må ikke misbruge rådigheden over det uskiftede bo.

Her kan du se, om du opfylder betingelserne for at sidde i uskiftet bo.

Når rådigheden over et uskiftet bo misbruges, sker det typisk ved, at en eller flere arvinger forfordeles. Hvis du sidder i uskiftet bo, må du nemlig ikke give én arving gaver, herunder pengegaver, af en vis størrelse uden at tilgodese de øvrige arvinger, for det svarer til misbrug af boet.

- Et eksempel kunne være, at du ønsker at hjælpe et af dine børn, som har fået et pludseligt opstået behov for økonomisk hjælp i forlængelse af en skilsmisse, eller at du ønsker at forære din bil til et barnebarn. Når du sidder i uskiftet bo, gælder imidlertid, at du ikke må tilgodese én eller flere arvinger væsentligt i forhold til de øvrige arvinger. Hvis det har betydning for dig ikke at være underlagt den begrænsning, er det en god idé at have det med i overvejelserne, inden du beslutter dig for at sidde i uskiftet bo, siger advokat Bodil Ravn fra Penta Advokater.

Et andet og mere atypisk eksempel på misbrug af et uskiftet bo er, at pengene er brugt ufornuftigt.

- Der findes kun enkelte afgørelser på dette område, men her er der tale om sager, hvor boets formue er væsentligt formindsket, ofte uden at personen i det uskiftede bo kan redegøre for, hvad pengene er brugt til, siger advokat Bodil Ravn.

Forælderen i det uskiftede bo skal stå til regnskab

Hvis en eller flere arvinger er af den opfattelse, at du misbruger rådigheden over boet, kan de vælge at indbringe sagen til skifteretten, hvorefter det vil blive afgjort, om der er tale om misbrug eller ej. Hvis retten vurderer, at der er tale om misbrug, vil du efterfølgende skulle skifte med børnene.

- Det skaber selvsagt splid i familien, hvis I ender med at skulle sidde overfor hinanden i skifteretten, ligesom vi desværre ser eksempler på børn og svigerbørn, der mener, at den længstlevende forælder konstant skal stå til regnskab for, hvor mange penge der bruges på nyanskaffelser og fornøjelser, siger advokat Bodil Ravn og tilføjer

- Dét at sidde i uskiftet bo kan være den helt rette løsning for nogen, mens andre imidlertid vil være bedst tjent med at få skiftet med børnene med det samme, så de slipper for følelsen af at skulle stå til regnskab, og i stedet er 100 procent frie til at træffe præcis de beslutninger, de ønsker.